By wyniki badań nie lądowały w szufladzie... PB, UwB i UMB dostały pieniądze na komercjalizację badań

Trzy największe podlaskie uczelnie dostaną prawie 2 miliony złotych dofinansowania na komercjalizację badań. Przedstawiciele Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu w Białymstoku oraz Uniwersytetu Medycznego opowiedzieli podczas konferencji prasowej (25.08) o projekcie "Inkubator Innowacyjności 4.0".

Źródło: PB

Źródło: PB

"Inkubator Innowacyjności 4.0" to trzecia edycja projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ma przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz do wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalno-merytorycznej, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wniosek konsorcjum białostockich uczelni jest jednym z 24 najlepiej ocenionych.

- Trzy największe uczelnie z regionu mają potężny potencjał do współpracy z biznesem i do tego, żeby prowadzić tutaj prace badawcze, które muszą ujrzeć światło dzienne, a nie zostać schowane do szuflady - mówił podczas konferencji prasowej Tomasz Stypułkowski, prezes zarządu Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej.

Jednostką realizującą program ?Inkubator Innowacyjności 4.0? po stronie Politechniki Białostockiej jest jej spółka celowa, czyli Instytut Innowacji i Technologii PB. Projekt będzie realizowany w konsorcjum, w którym liderem jest IITPB, a partnerami: Uniwersytet w Białymstoku oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Przyznane konsorcjum dofinansowanie wynosi 1,9 mln zł, wartość projektu to 2,1 mln zł.

- Planujemy wesprzeć około 20 projektów o charakterze komercyjnym, czyli projektów naukowych na zaawansowanym etapie, którym brakuje niewiele do osiągnięcia potencjału stricte rynkowego - wyjaśniał Tomasz Stypułkowski z IITPB.

- Liczymy na udział nie tylko naukowców z dziedzin nauk przyrodniczych i ścisłych, ale także że nauki społeczne się w to zaangażują. Ich opracowania dotyczą często rynku zachowań konsumenckich czy innowacyjnych metod zarządzania firmami, które możemy opracować i skomercjalizować - dodała Maria Truskolaska z Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii UwB.

Pieniądze będą wydane m.in. na analizy potrzeb rynku, prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy czy przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych.

- Po zmianie systemu oceny parametrycznej uczelni, osiągnięcia dążące do komercjalizacji nabrały większego znaczenia, więc Inkubator Innowacyjności to projekt ważny i dla nauki, i dla biznesu, i dla uczelni - mówiła Magdalena Knapp z Biura Transferu Technologii UMB.

W poprzednich latach białostockie uczelnie zrealizowały projekty na łączną kwotę prawie 4 mln zł. Był to między innymi kompleksowy program rehabilitacji i zapobiegania schorzeniom stawów, stworzony przez zespół z Politechniki Białostockiej. Dr n. med. inż. Jolanta Zuzda opracowała autorskie zestawy ćwiczeń rehabilitacyjnych, a dr inż. Piotr Borkowski, specjalista inżynierii biomedycznej, zaprojektował i wykonał prototypy urządzeń wspomagających. To propozycja skierowana do osób starszych i sportowców. Oba urządzenia do ćwiczeń rotacyjnych pozwalają na częściowe lub całkowite odciążenie stawów przy wykonywaniu specjalnie opracowanych ruchów.

- Dzięki Inkubatorowi Innowacyjności mogłem stworzyć prototypy urządzeń, które teraz testuję i pokazuję przedsiębiorcom szukając firmy, która wprowadzi rozwiązanie na rynek - mówił dr inż. Piotr Borkowski.

Na Uniwersytecie w Białymstoku w ramach poprzednich edycji ministerialnego programu ruszyły m.in. badania dotyczące wykorzystania różnych roślin do oczyszczenia ścieków i wód ze szkodliwych związków, a na Uniwersytecie Medycznym - badania grzybów wykazały antynowotworowe działanie ekstraktu z korzeniowca sosnowego.

?Inkubator Innowacyjności 4.0? finansowany jest ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Zobacz również