Burmistrz Michałowa zaproszony do Światowego Parlamentu Burmistrzów

Burmistrz Michałowa otrzymał zaproszenie do uczestnictwa w niezwykle ekskluzywnym gronie włodarzy miast z całego świata. Nasza gmina została zauważona i wyróżniona w ten szczególny sposób po uroczystości wręczenia Nagrody im. Pawła Adamowicza, jaka odbyła się 8 lutego tego roku w Brukseli.

[fot. fb.com/gminamichalowo]

[fot. fb.com/gminamichalowo]

- To historyczna chwila dla nas. Małe miasto Michałowo zostało zauważone i docenione na arenie międzynarodowej, a ja jako burmistrz Michałowa otrzymałem zaproszenie, by wstąpić do tej globalnej organizacji. Otwiera to przed nami nowe możliwości - debaty, wymiany doświadczeń i korzystania z doświadczeń innych - podkreśla Marek Nazarko.

Przez pierwszy rok Michałowo będzie występowało w roli Członka Kandydata Światowego Parlamentu Burmistrzów. Członkostwo kandydackie jest specjalnym porozumieniem, które Komitet Wykonawczy Światowego Parlamentu Burmistrzów oferuje wysoko cenionym burmistrzom. Polskimi przedstawicielami w stowarzyszeniu są m.in. takie miasta jak Katowice, Wrocław, Gdańsk.

Inicjatywa o nazwie Global Parliament of Mayors (Światowy Parlament Burmistrzów) została zaprezentowana we wrześniu 2016 w Hadze. Organizacja założona przez i dla burmistrzów ma na celu zmierzenie się z największymi wyzwaniami świata, widzianymi z poziomu dużych miast i metropolii – zwiększenie roli miast.

Założyciele GPM stoją na stanowisku, że miasta są motorem zmian w kierunku bezpieczniejszego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu świata. Cele zainicjowanego przez niego globalnego stowarzyszenia to m.in. wzmacnianie pozycji samorządów lokalnych, wymiana dobrych praktyk oraz zacieśnianie współpracy międzynarodowej. GPM podejmuje tematykę budowania społeczeństwa obywatelskiego, walki ze zmianami klimatycznymi czy bezpieczeństwa publicznego.

Tylko w ubiegłym roku stowarzyszenie burmistrzów podejmowało takie tematy, jak problem migracji - zwłaszcza w kontekście licznych konfliktów zbrojnych na świecie, zaangażowaniu jak największej liczy mieszkańców w życie miasta, jak budować instytucje demokratyczne, które będą włączały w jak najszerszym stopniu mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy do tej pory unikali zaangażowania w sprawy swoich miast.

Do stowarzyszenia, które współpracuje z wieloma międzynarodowymi organizacjami, należą miasta m.in. z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Nepalu, Norwegii, Maroko, Afganistanu, RPA czy Kamerunu.

Zobacz również