Budżet województwa może być rekordowy

Pierwsze czytanie projektu budżetu na przyszły rok i ustanowienie roku 2023 - Rokiem Kodeksu Supraskiego w Podlaskiem - m.in. tymi tematami zajęli się radni wojewódzcy na wczorajszym (28.11) posiedzeniu.

[fot. podlaskie.eu]

[fot. podlaskie.eu]

- Budżet planujemy w specyficznym czasie. Cała Europa dotkliwie odczuwa skutki agresji Rosji na Ukrainę i wywołanej przez nią inflacji. Ponadto wciąż mierzymy się z kryzysem na granicy z Białorusią, wciąż czujemy też negatywne konsekwencje pandemii. A mimo to przygotowaliśmy projekt budżetu, który jest budżetem niemal rekordowym pod względem dochodów i wydatków, choć nie uwzględniamy w nim jeszcze zarezerwowanych dla naszego regionu funduszy unijnych. Określiłbym go jako stabilny i prorozwojowy - mówił marszałek województwa Artur Kosicki.

Dochody na 2023 r. województwo zaplanowało w wysokości 865,5 mln zł. To wzrost o 34 proc. w stosunku do roku obecnego. Przed nami też drugie w historii pod względem wielkości wydatki, które zostały zaprojektowane na ponad 954 mln zł (wzrost o 44 proc.). Deficyt budżetowy ma wynieść blisko 89 mln zł. Z kolei nadwyżka operacyjna została określona na prawie 109 mln zł.

Więcej pieniędzy zostanie przeznaczonych na transport i łączność (358 mln zł), w tym ponad 200 mln zł na ważne inwestycje. Przed nami m.in. przebudowa drogi wojewódzkiej Bielsk Podlaski – Hajnówka (43,3 mln zł), przebudowa i rozbudowa i przebudowa ul. Władysława Raginisa w stronę Supraśla (35 mln zł) czy budowa obwodnicy Ciechanowca (30 mln zł).

Projekt zakłada również więcej pieniędzy, w stosunku do br. roku, na turystykę, ochronę zdrowia i sport. Rekordowe wsparcie samorząd przewidział na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego (134 mln zł).

W rezerwie budżetowej po raz kolejny zostanie utworzony Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów, który ma na celu pomoc mniejszym samorządom w realizacji różnych inwestycji. Jego pula na przyszły rok to 25 mln zł. Drugie czytanie projektu budżetu zaplanowano na 19 grudnia.

2023 rokiem Kodeksu Supraskiego w Województwie Podlaskim. Tak postanowili radni. Wskazali w stanowisku, że w roku 2023 przypadają trzy ważne rocznice związane z „Kodeksem Supraskim”, jednym z najstarszych zabytków piśmiennictwa słowiańskiego: 1000-lecie istnienia, 500-lecie przybycia do klasztoru supraskiego i 200-lecie odnalezienia kodeksu w monastyrze przez Michała Bobrowskiego.

Inicjatywa jest odpowiedzią na wniosek Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba. Uhonorowanie tego cennego zabytku piśmiennictwa cyrylickiego oraz języka staro-cerkiewno-słowiańskiego będzie dobrą okazją do przybliżenia jego historii i treści.

Podczas sesji radni przyjęli również informację na temat realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Zapoznali się także z wynikami kontroli przeprowadzonej przez urząd marszałkowski w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedlu.  Nie wykazała ona istotnych nieprawidłowości. Drugą, na wniosek Marka Malinowskiego, członka zarządu województwa odpowiedzialnego m.in. za sektor zdrowia, skierował do placówki wojewoda. Ta kontrola już się zakończyła, ale nieznane są jeszcze jej wyniki.

Źródło: UMWP

Zobacz również