Budżet województwa – nikt przeciw

Dochody województwa będą wyższe o 50 mln niż w bieżącym roku (za sprawą rządowej dotacji z Polskiego Ładu) i mają wynieść blisko 699 mln zł. Wydatki na poziomie 757 mln zł. A do tego „historyczna chwila” czyli włączenie do budżetu wszystkich poprawek zgłoszonych przez radnych. Radni sejmiku województwa uchwalili budżet województwa na przyszły rok. Nikt nie był przeciw, dziesięciu radnych wstrzymało się od głosu.

[fot. UMWP]

[fot. UMWP]

– To historyczna chwila. Po raz pierwszy w historii Województwa Podlaskiego wszystkie uwagi, które zostały do nas, jako do zarządu zgłoszone, zostały uwzględnione w autopoprawce zarządu – powiedział marszałek Artur Kosicki. Zdaniem marszałka włączenie ich do projektu budżetu, gdyż były to uwagi „oparte o realne potrzeby Podlaskiego”.

Radni zgłosili łącznie 16 poprawek i wszystkie zostały uwzględnione w autopoprawce. Dotyczyły m.in.: dodatkowego wsparcia na ratownictwo medyczne, zwiększenia Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów (z 15 do 20 mln zł), stworzenia rezerwy na wsparcie samorządów (2 mln zł) i firm z terenu przygranicznego (1 mln zł), 50 tys. zł na zwalczanie narkomanii, 1 mln zł na szpital wojewódzki w Białymstoku (500 tys. zł na robot da Vinci i 500 tys. zł na zakup sprzętu medycznego).

Przed głosowaniem nad budżetem w wystąpieniach klubowych poparcie dla budżetu deklarował klub Zjednoczonej Prawicy. Jak mówił Łukasz Siekierko, budżet jest „bardzo stabilny, prorozwojowy i uwzględnia aktualną sytuację w Podlaskiem”. 

Szef opozycyjnego klubu Koalicji Obywatelskiej radny Karol Pilecki w imieniu klubu skrytykował projekt budżetu przedstawiony przez zarząd. To „budżet stagnacji i przeczekania” – mówił.

– Nie sztuką jest przewidzieć, że będzie padał deszcz, ale sztuką jest zbudowanie arki na ten czas. Mam wrażenie, że państwo wiecie, że ten deszcz (czyli kredyty do spłaty i udziały własne do inwestycji) spadnie, ale arki nie budujecie – mówił Karol Pilecki. Radni klubu KO w głosowaniu nad budżetem wstrzymali się od głosu.

W głosowaniu nad uchwałą budżetową 20 radnych poparło projekt zarządu województwa, 10 radnych wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciw. Wśród głosujących za budżetem był cały tzw. klub Zjednoczonej Prawicy (czyli radni wybrani z listy PiS – 16 osób) oraz radni PSL: Mikołaj Janowski, Jerzy Leszczyński, Bogdan Dyjuk a także radny niezależny Sławomir Nazaruk (wybrany z listy KO Forum Mniejszości Podlasia). Wstrzymali się od głosu radni Koalicji Obywatelskiej: Anna Augustyn, Jarosław Dworzański, Waldemar Kwaterski, Igor Łukaszuk, Anna Naszkiewicz, Karol Pilecki, Jacek Piorunek oraz radni PSL Cezary Cieślukowski i Wojciech Grochowski a także radny Polska 2050 Maciej Żywno (wybrany z listy KO). 

W przyszłorocznym budżecie w porównaniu z bieżącym rokiem, więcej funduszy zostanie przeznaczonych na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe. Będzie to 48,5 mln zł (2021 r. – 45,2 mln zł). Na wsparcie może również liczyć lokalny transport zbiorowy (9 mln zł), co pozwoli spółce PKS Nova na zrealizowanie połączeń o długości ok. 2,5 mln km.

Utrzymane zostaną wydatki na remonty. Tak jak w ubiegłym roku zapisano na ten cel 40 mln zł. Zaplanowano m.in.: 
przebudowę drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski-Hajnówka (48 mln zł), 
rozbudowę ulicy Władysława Raginisa do granicy miasta Białystok – wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla (10 mln zł), 
przebudowę mostu przez rzekę Mogilna w miejscowości Poryte w ciągu drogi wojewódzkiej nr 648 (8 mln zł), 
budowę ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647 w Kolnie (7,8 mln zł), 
przebudowę mostu na przepust w ciągu drogi wojewódzkiej nr 676 w m. Talkowszczyzna (4 mln zł),
budowę kładki rowerowej nad Kanałem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 664 w Augustowie (blisko 2 mln zł).

Na ochronę zdrowia samorząd zaplanował 44,7 mln zł. To więcej w porównaniu z projektem budżetu na 2021 r. (31,3 mln zł).  

Białostockie Centrum Onkologii przebuduje budynek na potrzeby przychodni medycznej, zakładu brachyterapii oraz zakładu rehabilitacji onkologicznej (9,4 mln), 
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Łomży wybuduje filię w Kolnie (2 mln zł), 
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku zmodernizuje oddział ortopedyczno-urazowy oraz oddział urologii onkologicznej i ogólnej (3,6 mln zł). 
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach przebuduje oddział chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii onkologicznej i naczyniowej  (3,9 mln zł), 
Szpital Wojewódzki im. Kard. St. Wyszyńskiego  w Łomży wybuduje stację dezynfekcji ścieków (1,5 mln zł). 

Więcej Województwo Podlaskie wyda na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego. Będzie to minimum 153,8 zł, wliczając środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na gruntowne modernizacje obiektów kultury – Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku i Podlaskiego Instytutu Kultury. Ponad 10 mln zł wesprze w 2022 r. obszar kultury fizycznej.

Zobacz również