Budżet obywatelski. Minął czas na składanie projektów. Niedługo - głosowanie

Rekordową liczbę projektów do Budżetu Obywatelskiego 2022 zgłosili w tym roku białostoczanie. We wtorek (25 maja) minął termin składania wniosków. Wpłynęło ich aż 185. Po ocenie formalnej i merytorycznej poznamy listę projektów zakwalifikowanych do głosowania.

Źródło: pixabay.com

Źródło: pixabay.com

Na Budżet Obywatelski 2022 Miasto Białystok przygotowało 12 mln zł, w tym na projekty ogólnomiejskie - 6 mln zł i na osiedlowe - 6 mln zł. Etap składania wniosków trwał dwa miesiące. Z powodu epidemii konsultacje pomysłów i pomoc w przygotowaniu projektów odbywały się poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy oraz indywidualne spotkania. W Centrum Aktywności Społecznej skonsultowano około 50 projektów.

Do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęło łącznie 185 projektów: 69 ogólnomiejskich i 116 osiedlowych. Najwięcej projektów - 75 - wpłynęło ostatniego dnia - 25 maja (25 i 24 maja wpłynęło łącznie 122 projekty). Elektronicznie zgłoszono 69 wniosków, a 113 - w wersji papierowej, 3 projekty były złożone zarówno papierowo, jak i elektronicznie.

Wśród zgłoszonych pomysłów jest między innymi 40 projektów "zielonych", 33 dotyczące infrastruktury drogowej - dróg i chodników, 40 propozycji dotyczących boisk, placów zabaw oraz innych form aktywności fizycznej, 20 projektów kulturalno-społecznych i sportowych. Najwięcej wniosków osiedlowych wpłynęło z Osiedla Wygoda - 10, oraz Bojary i Nowe Miasto - po 8 projektów. Rekordzista złożył 9 projektów. Szacunkowy koszt wszystkich złożonych projektów wynosi prawie 66 mln zł.

Wszystkie formularze zostaną zarejestrowane i przejdą trzystopniową weryfikację (formalną, szczegółową i ostateczną). Do 8 września poznamy listę projektów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do głosowania. Głosowanie odbędzie się między 1 a 15 października. Wyboru dokonają mieszkańcy Białegostoku. Ogłoszenie wyników planowane jest do 29 października.

Zobacz również