Budowa ulicy Brzoskwiniowej zakończona

Zakończyła się budowa ulicy Brzoskwiniowej w Białymstoku. Inwestycja kosztowała blisko 5 mln zł. W tym roku Miasto Białystok zrealizowało prace na ponad dwudziestu ulicach osiedlowych.

[fot. bialystok.pl]

[fot. bialystok.pl]

Dzięki inwestycji pn. „Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z aktualizacją i opracowaniem dokumentacji projektowej” na odcinku od ulicy Dojlidy Górne do ulicy Milowej powstała nowa droga o długości 983 m. W trakcie robót zaprojektowano i wybudowano także oświetlenie uliczne i kanał technologiczny, wykonano jezdnię, zjazdy, kanalizację deszczową wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi, chodniki, sieć wodociągowa z hydrantami. Zbudowano linię teletechniczną oraz linię kablową napowietrzną. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów z Białegostoku. Odbiór prac miał miejsce 22 grudnia.

Budowa ulicy Brzoskwiniowej była kolejną - z ponad dwudziestu - inwestycją osiedlową w Białymstoku, zakończoną w tym roku przez Urząd Miejski w Białymstoku. Miasto wydało na ten cel ponad 30 mln zł. Największym i najkosztowniejszym przedsięwzięciem była budowa ulicy Depowej, która pochłonęła ponad 9,6 mln zł.

- Były to bardzo ważne i potrzebne przedsięwzięcia - powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. - Dzięki nim poprawił się komfort życia okolicznych mieszkańców. Realizacja inwestycji osiedlowych była jednym z najważniejszych priorytetów, zapowiadanych przeze mnie na tę kadencję samorządu. Staramy się te zapowiedzi spełniać jak najlepiej.

W ramach inwestycji osiedlowych zakończyły się także prace prowadzone między innymi na ul. Miętowej, Ogrodniczki, Jaroszówka, Wołyńskiej, Ordynackiej. Na wielu ulicach osiedlowych zbudowano lub zmodernizowano oświetlenie uliczne (m.in. na Magazynowej, Handlowej, Hurtowej, Fiedorowicza, Studziennej, Augustowskiej, Żytniej, Angielskiej, Grunwaldzkiej).

W budżecie Miasta Białystok na 2023 rok na wszystkie inwestycje drogowe przeznaczono 119 mln 670 tys. zł.

Źródło: Urząd Miejski w Białymstoku

Zobacz również