Bony na szkolenia. Kolejny nabór, ale nie dla wszystkich

Za tydzień (28 maja) zostanie wznowiona rekrutacja do programu Bony na szkolenia. Tym razem skierowana jedynie do osób z powiatów białostockiego i sokólskiego. Ponadto, organizatorom zależy na tym, by zgłaszały się szczególnie osoby powyżej 50. roku życia oraz osoby z niskimi kwalifikacjami.

fot. Wschodzący Białystok

fot. Wschodzący Białystok

W poniedziałek (28 maja) o godz. 8.00 zostanie wznowiona rekrutacja do projektu "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki" w ramach poddziałania 3.2.1 i poddziałania 3.2.2.

Nabór skierowany jest wyłącznie do osób, które spełniają minimum jedno z kryteriów: osoby powyżej 50 roku życia, osoby o niskich kwalifikacjach tj. osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, liceum/technikum.

W ramach kolejnej edycji Bonów na szkolenia oferowane są szkolenia i kursy w zakresie Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych, szkolenia i kursy językowe, studia podyplomowe, kursy kompetencji ogólnych oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych.

Ze wsparcia mogą skorzystać mieszkańcy Białegostoku, powiatu białostockiego i sokólskiego.

Więcej informacji o projekcie i warunkach udziału można uzyskać na stronie www.bonynaszkolenia.pl.

Zobacz również