BIM i energetyka cieplna to nowe kierunki na PB. Lada dzień rusza rekrutacja

29 kierunków studiów I stopnia i dwa kierunki studiów II stopnia - to tegoroczna oferta dla nowych studentów Politechniki Białostockiej. Uczelnia zapewnia, że miejsc przygotowała więcej niż w ubiegłym roku. Rekrutacja startuje 1 czerwca. A początek nauki? Oczywiście 1 października, po wakacjach.

Źródło: pixabay.com

Źródło: pixabay.com

1 czerwca Politechnika Białostocka uruchomi rekrutację na studia stacjonarne, które rozpoczną się w październiku 2021. Zapisy na 29 kierunków studiów I stopnia oraz 2 kierunki studiów II stopnia prowadzone będą przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Łącznie na kandydatów czeka 2 326 miejsc, z czego 2 251 to stacjonarne studia I stopnia.

Więcej miejsc na studiach

Chętnych do udziału w tegorocznej rekrutacji na Politechnikę Białostocką ucieszy wiadomość, że uczelnia podniosła limity miejsc na najpopularniejszych kierunkach studiów.

- Kierunki, na których zwiększamy liczbę przyjęć, a w konsekwencji studentów oraz absolwentów, można określić jako kierunki przyszłości. Kształcąc większą liczbę specjalistów w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych dostosowujemy się do potrzeb dynamicznego rozwoju gospodarki oraz społeczeństwa opartego na wiedzy. Jestem przekonany, że absolwenci automatyki i robotyki, mechatroniki, budownictwa oraz elektroniki i telekomunikacji znajdą w przyszłości ciekawą i dobrze płatną pracę, ponieważ są to perspektywiczne dziedziny gospodarki - wyjaśnia prorektor ds. studenckich Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB.

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku przyjmie o 20 proc. więcej kandydatów na swój sztandarowy kierunek. Budownictwo od lat jest w czołówce najpopularniejszych kierunków w rekrutacji na Politechnikę Białostocką. W zeszłym roku o przyjęcie ubiegało się tu blisko 400 osób. Wydział zwiększył też o 25 proc. limit przyjęć na biotechnologię.

Aż o 60 proc. wzrósł limit miejsc na zarządzaniu. To studia na Wydziale Inżynierii Zarządzania od lat chętnie wybierane przez młodych ludzi. W zeszłym roku o miejsce na tym kierunku starało się średnio 5 osób. Obecnie konkurencja powinna być mniejsza.

Chętnych do studiowania na Wydziale Mechanicznym ucieszy fakt, że podniesiono limity przyjęć na kierunki automatyka i robotyka (plus 10 miejsc) oraz mechatronika (plus 30 miejsc). Na oba te kierunki w zeszłorocznej rekrutacji kandydowały średnio 3 osoby.

Większe limity na prowadzonych przez siebie kierunkach oferuje też Wydział Elektryczny. 45 osób więcej będzie mogło studiować na elektronice i telekomunikacji (limit wynosi 120 miejsc). Na kierunku ekoenergetyka limit miejsc na roku wzrósł z 60 do 100 miejsc. Na elektrotechnikę będzie mogło zapisać się o 25 osób więcej.

Po 60 osób na nowy rok akademicki przyjmie Wydział Informatyki na kierunkach informatyka i ekonometria oraz matematyka stosowana. To o 20 osób więcej niż w roku ubiegłym.

- Informatyka, czyli programowanie, rozwiązania sprzętowe, sztuczna inteligencja, biometria, matematyka stosowana jako analiza wielkich baz danych - to wszystko są perspektywy wyjątkowej pracy po ukończeniu studiów na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Absolwent matematyki stosowanej to specjalista, który zna możliwości wykorzystania narzędzi matematycznych do wielu celów. W szczególności w analizie danych czy w innych naukach inżynierskich typu automatyka i robotyka - podkreśla dr hab. Dorota Mozyrska, prof. PB, Dziekan Wydziału Informatyki.

Progi punktowe. Co decyduje o zakwalifikowaniu na studia?

Politechnika Białostocka nie podaje wysokości progów punktowych osiągniętych w ramach przyjęć na studia w ubiegłorocznej rekrutacji. Progi punktowe są ustalane rokrocznie w trakcie opracowywania przez komisje rekrutacyjne list rankingowych i są niezależne od progów w latach ubiegłych. Ich wysokość zależy bowiem między innymi od liczby kandydatów, osiągniętych przez nich w danym roku wyników egzaminu maturalnego oraz ustalonych kryteriów kwalifikacyjnych.

Egzamin z rysunku

Egzamin wstępny z rysunku obowiązuje kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki oferowane przez Wydział Architektury: architektura, architektura wnętrz oraz grafika. Na pozostałe kierunki kandydaci nie zdają egzaminów wstępnych.

Terminy egzaminów z rysunku odręcznego:

6 lipca 2021 r. - kierunek architektura

7 lipca 2021 r. - kierunek architektura wnętrz

8 lipca 2021 r. - kierunek grafika

Nowe kierunki

Od nowego roku akademickiego w ofercie edukacyjnej PB pojawią się nowe kierunki studiów. To energetyka cieplna - studia I stopnia realizowane przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku oraz Wydział Mechaniczny (przewidziana liczba miejsc to 30), a także studia magisterskie BIM modelowanie i zarządzanie informacją o budynku na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku (przewidziana liczba miejsc to 30).

Energetyka cieplna to kierunek inżynieryjny, na którym kształcić się będą przyszli specjaliści w zakresie chłodnictwa, klimatyzacji, pomp ciepła oraz przemysłu spożywczego i chemicznego. W programie studiów połączona zostanie tu wiedza z takich dyscyplin jak inżynieria środowiska, górnictwo, energetyka, energetyka cieplna. Studenci zdobędą więc interdyscyplinarne wiadomości, które pozwolą rozwinąć kompetencje zawodowe dotyczące klasycznych oraz innowacyjnych technologii przetwarzania energii, w tym wykorzystania zasobów odnawialnych, ciepła niskotemperaturowego, czystych technologii energetycznych. Będą potrafili identyfikować, planować i analizować procesy energetyczne, projektować, konstruować oraz obsługiwać układy wykorzystujące technologie energetyczne, systemy chłodnicze, klimatyzacyjne i pomp ciepła, spełniające uwarunkowania ochrony środowiska. Zajęcia na kierunku "energetyka cieplna" poprowadzą wspólnie nauczyciele akademiccy z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku oraz Wydział Mechaniczny.

BIM modelowanie i zarządzanie informacją o budynku to kierunek stacjonarny drugiego stopnia. Studenci BIM otrzymają wykształcenie w obszarach projektowania architektonicznego, konstrukcyjnego, instalacyjnego. Ta wiedza pełni kluczową rolę we wszystkich etapach realizacji budowy oraz następnie zarządzania cyklem życia budynku. Absolwenci kierunku będą mogli podjąć pracę jako menadżerowie oraz projektanci BIM, którzy będą zajmować się optymalizacją i wydajnością procesów projektowych w budownictwie, optymalizacją i wydajnością etapów realizacyjnych budowy, optymalizacją i skutecznością zarządzania oraz administrowania istniejących obiektów budowlanych. W ramach uprawianego zawodu będą zarządzać informacją o budynku, czy to na etapie projektowania czy realizacji inwestycji.

Zobacz również