Biblioteka Uniwersytecka przeniosła regionalne czasopisma do Internetu

Ponad 21 tysięcy skanów, ponad trzy tysiące pozycji bibliograficznych i siedem ważnych tytułów - dostępnych do tej pory tylko w wersji papierowej. Taką internetową platformę z podlaskimi czasopismami regionalnymi zbudowała Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia. Dzięki niej można dotrzeć do konkretnych artykułów i konkretnych autorów, wśród których są naukowcy z Uniwersytetu w Białymstoku.

Dzięki bibliotece uniwersyteckiej papierowe czasopisma są dostępne w sieci /fot. UwB/

Dzięki bibliotece uniwersyteckiej papierowe czasopisma są dostępne w sieci /fot. UwB/

- Udostępniliśmy online siedem naukowych czasopism regionalnych: "Studia Łomżyńskie", "Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego", "Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska w Białymstoku", "Bielski Almanach Historyczny", "Ziemia Brańska", "Juchnowieckie szepty o historii" oraz "Podlaskie Zeszyty Archeologiczne". Najstarsze czasopismo - "Studia Łomżyńskie" - ukazuje się od 1989 roku, zaś najmłodsze - "Bielski Almanach Historyczny" - wychodzi od 2016 roku - mówi Wiesław Wróbel kierownik pracowni zbiorów specjalnych i digitalizacji w Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia.

Wszystko to w ramach zakończonego właśnie projektu Budowa platformy "Podlaskie Czasopisma Regionalne". Na jego realizację Biblioteka Uniwersytecka otrzymała dofinansowanie z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Koszt całego projektu to 37,5 tys. zł.

- Wybór tytułów nie jest przypadkowy. Wynikał m.in. z wieloletniej współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej z niektórymi wydawcami oraz wartości merytorycznej czasopism. W wielu przypadkach były lub są one współtworzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku, którzy albo publikowali na ich łamach, albo zasiadali w gronach redakcyjnych - dodaje Wiesław Wróbel. 

Podkreśla, że zakończony właśnie projekt był pomyślany jako kontynuacja prac przy digitalizacji "Rocznika Białostockiego", który we współpracy z Muzeum Podlaskim został udostępniony w Internecie w 2019 roku. Ten tytuł także znalazł się na platformie z podlaskimi czasopismami regionalnymi.  

Dostęp do elektronicznej wersji czasopism jest łatwy - wystarczy wejść na stronę: pcr.uwb.edu.pl. Aby przejrzeć zawartość danego czasopisma, można kliknąć w konkretny tytuł lub skorzystać z wyszukiwarki, wpisując nazwisko autora, czy frazę z tytułu. Istnieje także możliwość przeszukiwania treści wszystkich zamieszczonych tekstów.

Co ważne, czytelnik znajdzie interesującą go frazę we wszystkich udostępnionych czasopismach, zyska też dostęp do wszystkich prac jednego autora, które zostały opublikowane w wymienionych tytułach. 

- Nasz projekt obejmował przygotowanie wersji cyfrowej na podstawie papierowych wydań - łącznie wykonano ponad 21 tys. skanów. Przygotowano również szczegółową, liczącą ponad 3 tys. pozycji bibliografię. Następnie zostały zbudowane strony każdego tytułu, dzięki którym mamy dostęp do ich pełnej zawartości. Wreszcie ostatnim działaniem było utworzenie platformy, łączącej wszystkie strony internetowe czasopism - wyjaśnia Wiesław Wróbel.

Partnerami zadania byli: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Muzeum Wojska w Białymstoku, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej oraz Towarzystwo Przyjaciół Brańska. W projekt zaangażowali się również wydawcy udostępnionych czasopism. 

Źródło: UwB

Zobacz również