Białostocki profesor w Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Prof. Joanicjusz Nazarko jest członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na lata 2016-2020. Powołał go Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

Prof. Joanicjusz Nazarko /fot. PB/

Prof. Joanicjusz Nazarko /fot. PB/

Profesor z Politechniki Białostockiej będzie jedną z 30 osób wchodzących w skład Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jest ona ciałem doradczym i opiniotwórczym. Zabiera głos m.in. w sprawach proponowanych zadań badawczych i warunków konkursów. Decyduje w zakresie ustanawiania składu zespołów ekspertów i rozporządzania majątkiem Centrum. Poza tym opiniuje roczny plan finansowy oraz plan działalności Centrum. Członków rady powołują środowiska naukowe, społeczno- gospodarcze i finansowe oraz przedstawiciele administracji państwowej. Jej kadencja trwa 4 lata a co 2 lata wymieniana jest połowa jej składu.

- Prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko jest długoletnim pracownikiem naukowym Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej. W 1998 roku uzyskał tytuł profesora nauk technicznych a w 2015 roku tytuł profesora nauk ekonomicznych. Był Dziekanem Wydziału Zarządzania i Rektorem PB. Teraz kieruje Międzynarodowym Chińskim i Środkowo-Wschodnioeuropejskim Instytutem Logistyki i Nauki o Usługach, który założyły wspólnie Politechnika Białostocka i Zhejiang University Ningbo Institute of Technology w Chinach - informuje rzecznik prasowy Politechniki Białostockiej

Pierwsze posiedzenie Rady Narodowego Centrum Badań Rozwoju po zmianach osobowych 21 grudnia 2016 r. 

Zobacz również