Białystok wypadł ze Sportowej Polski, a Łapy zbudują krytą pływalnię

Jeszcze jedna porażka władz Białegostoku w staraniach o dofinansowanie z rządowych programów wsparcia. "Sportowa Polska" to projekt wspierania budowy czy modernizacji obiektów sportowych na terenie całego kraju. Białystok złożył dwa wnioski, dotacji nie uzyskał. Z Podlaskiego najwięcej uzyskał samorząd Łap - 5 milionów złotych na budowę krytej pływalni w mieście.

W Łapach powstanie kryta pływalnia /fot. pixabay.com/

W Łapach powstanie kryta pływalnia /fot. pixabay.com/

Program "Sportowa Polska" realizuje Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. We wtorek 26. lipca ministerstwo podało wyniki naboru wniosków do dofinansowania w tym roku. Z informacji ministerstwa wynika, że w tym ministerstwo dofinansuje w całej Polsce 260 inwestycji sportowych, a łączna kwota dofinansowania wyniesie ponad 374 mln zł. 

W Podlaskiem ministerialną dotację otrzyma sześć wniosków złożonych przez samorządy lokalne na kwotę ponad 10 milionów złotych. 

W "Sportowej Polsce są trzy grupy inwestycji, które mogą otrzymać dofinansowanie. Pierwszą z nich stanowią obiekty szkolne. Tego typu wnioski dotyczą budowy, przebudowy lub remontu szkolnych obiektów sportowych, które mają służyć realizacji zajęć wychowania fizycznego, ale też ułatwiać mieszkańcom aktywne spędzanie czasu wolnego.

W drugiej grupie znajduje się modernizacja obiektów służących klubom sportowym. W tym obszarze rozpatrywane są zadania, zmierzające do poprawy warunków treningowych dla sportowców, zwłaszcza przeciwdziałanie degradacji obiektów sportowych, które znajdują się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym.

Trzecia grupa obejmuje pozostałe ogólnodostępne obiekty. Ich budowa, remont lub modernizacja ma zapewnić warunki do rozwoju sportów olimpijskich. 

W pierwszej grupie naliczyliśmy w sumie 27 wniosków złożonych przez samorządy z terenu województwa podlaskiego. Dofinansowanie otrzymały cztery wnioski: 

- gmina Łomża - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w miejscowościach: Nowe Kupiski, Wygoda, Puchały, proponowane dofinansowanie: 660 307 zł;

- gmina Tykocin - Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, proponowane dofinansowanie: 3 344 113 zł;

- powiat Grajewski - Adaptacja starej Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej, proponowane dofinansowanie: 2 123 835 zł;

- powiat Sokólski - Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im Elizy Orzeszkowej w Sokółce, proponowane dofinansowanie: 1 800 000 zł;

Pozostałe 23 wnioski nie uzysały dofinansowania. W tym również dwa wnioski złożone przez Urząd Miejski w Białymstoku. Były to: 

- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17. Specjalnej w Białymstoku, ul. Rzemieślnicza 12/3; 

- Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ul. Antoniuk Fabryczny 40 w Białymstoku.

To te same dwie inwestycje, które wcześniej już nie uzyskały dofinansowania z rządowego programu Fundusz Inwestycji Samorządowych. 

Wśród odrzuconych były tez wnioski z Bielska Podlaskiego, Choroszczy, Dobrzyniewa Dużego, Gródka, Moniek, Nowinki. 

W drugiej grupie projektów znalazło się dziesięć wniosków z Podlaskiego. Jeden otrzymał dofinansowanie. To przebudowa stadionu miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, proponowane dofinansowanie: 1 077 519 zł. 

Urząd Miejski w Białymstoku w tej grupie nie złożył żadnego wniosku o dofinansowanie. Wśród inwestycji z województwa, które nie znalazły się wśród wspartych przez program "Sportowa Polska" są m.in. przebudowa stadionu miejskiego w Ciechanowcu, przebudowa boiska sportowego w Kuleszach Kościelnych, przebudowa boisk sportowych w Wasilkowie, modernizacja pływalni w Mońkach, modernizacja stadionu w Szepietowie. 

W trzeciej grupie wniosków podlaskie gminy złożyły dwa projekty z nadzieją na dofinansowanie. Przebudowa stadionu sportowego w Kolnie nie uzyskała dofinansowania, natomiast budowa krytej pływalni przy ul. Matejki w Łapach uzyskała dofinansowanie w kwocie 5 mln zł. Urząd Miejski w Białymstoku również w tej grupie nie składał wniosków o dofinansowanie. 

- Bardzo się cieszę, że uda się spełnić marzenie wielu mieszkańców i w końcu w Łapach zbudujemy krytą pływalnię. To kolejna bardzo dobra wiadomość w tym tygodniu, kiedy to dowiedzieliśmy się, że w sumie 10 mln zł środków zewnętrznych zasili nasz budżet ? mówi burmistrz Krzysztof Gołaszewski. [Prawie 5 mln zł Łapy dostały na modernizację oświetlenia ulicznego i projekt zielono-niebieskie Łapy - przyp. red.]

- W tym roku mamy rekordową sumę 567 mln zł zarezerwowaną na inwestycje w polskim sporcie, z czego prawie 400 mln zł zostanie przeznaczone na lokalną infrastrukturę sportową - powiedział wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński podczas konferencji prasowej połączonej z ogłoszeniem wyników Programu "Sportowa Polska".

Zobacz również