Białystok – Łomża nadzieja w kolejowym Plusie

Połączenie kolejowe z Białegostoku do Łomży przez Łapy, Śniadowo – może tym razem uda się zrealizować ten plan. Deklaracje były już wcześniej, teraz ten projekt znalazł się w rządowym programie Kolej Plus, jako jedna z dodatkowych inwestycji wprowadzonych do realizacji. Poinformowali o tym w Łapach przedstawiciele samorządu województwa i administracji rządowej. 

[fot. C. Rutkowski UMWP]

[fot. C. Rutkowski UMWP]

Jak informował wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, rząd zwiększył właśnie budżet programu Kolej Plus z 5,6 mld zł do ponad 11 mld zł. Dzięki temu możliwe będzie dofinansowanie 34 projektów inwestycyjnych zamiast planowanych 17. Wśród tych inwestycji znalazł się także projekt kolejowy łączący Łomżę z Białymstokiem. 

– To dzięki rządowemu programowi i zaangażowaniu samorządu województwa będziemy przywracać ruch pasażerski po prawie 30 latach z Białegostoku przez Łapy, Śniadowo do Łomży – mówił Bohdan Paszkowski. – Dzięki temu programowi i wielu innym inwestycjom dostępność komunikacyjna naszego województwa będzie się zwiększać.

Jak mówił, trasa ma być wznowiona poprzez rewitalizację wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 49 Łomża – Śniadowo oraz elektryfikację i odbudowę infrastruktury pasażerskiej na linii kolejowej nr 36 na odcinku Śniadowo – Łapy.

– To jest szalenie ważna inwestycja dla całego regionu, ale przede wszystkim dla subregionu łomżyńskiego. Rozbudowa infrastruktury kolejowej pobudzi ekonomicznie tę część naszego regionu i wzmocni potencjał transportowy oraz gospodarczy – mówił wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś.

W ramach podlaskiej inwestycji zostanie zrewitalizowanych 77 km linii kolejowej. Rządowe pieniądze pokryją 85 proc. kosztów, pozostałą kwotę ma dołożyć samorząd województwa. – Te pieniądze znajdziemy i mam nadzieję, że w 2028 roku będziemy odbierać tę inwestycję – zaznaczył Marek Olbryś.

Prace zakładają m.in. remont obiektów inżynieryjnych, mostów, przejazdów. – Po drodze będą odtworzone dwie stacje: Czerwony Bór i Sokoły, powstanie siedem przystanków kolejowych, zostanie też rozbudowana stacja w Łomży – informował zastępca dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku Wojciech Jurczyk.

Czas przejazdu trasą kolejową Łomża – Białystok ma wynosić 1 godz. 15 min.

Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski nie kryje satysfakcji z kolejnej inwestycji na terenie miasta – w tej chwili trwają tam prace związane z budową Rail Baltiki, a niebawem ma rozpocząć się budowa nowego dworca.

Warunkiem uczestnictwa w programie Kolej Plus, oprócz wkładu własnego, jest też m.in. zapewnienie na zmodernizowanych liniach minimum czterech par pociągów przez co najmniej 5 lat. 

W ramach programu Kolej Plus zrealizowane zostaną 34 projekty, których wartość to 11 mld zł, a prace obejmą łącznie 1203 km linii kolejowych.

Źródło: UMWP

Zobacz również