Białostockie uczelnie podniosą poziom kształcenia

Politechnika Białostocka otrzyma 12 mln zł na podwyższenie jakości i umiędzynarodowienie badań naukowych na Wydziale Mechanicznym. Natomiast Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dostanie prawie 700 tys. na projekt "Strategia Doskonałości - Uczelnia Badawcza Przyszłości".

/źródło: Politechnika Białostocka/

/źródło: Politechnika Białostocka/

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło pilotażowy konkurs w ramach programu "Regionalna Inicjatywa Doskonałości". 30 uczelni z całej Polski otrzyma w sumie ponad 326 mln złotych na wsparcie badań naukowych ważnych dla regionu i opracowanie długofalowej strategii rozwoju. Konkurs przygotowano pod konkretny typ szkoły wyższej - uczelni akademickiej o istotnym znaczeniu dla rozwoju regionu. Stanowi on odpowiedź na potrzebę równomiernego i sprawiedliwego wsparcia wszystkich uczelni w Polsce a środki z niego wypłacane będą przez cztery lata.

Politechnika Białostocka otrzyma 12 mln zł na podwyższenie jakości i umiędzynarodowienie badań naukowych na Wydziale Mechanicznym. Dzięki dofinansowaniu możliwe będzie zrealizowanie trzech celów: podniesienie poziomu badań naukowych, zwiększenie znaczenia prowadzonych badań w międzynarodowym środowisku naukowym oraz zwiększenie wpływu badań naukowych na funkcjonowanie otoczenia społeczno-gospodarczego w regionach. Uzyskane fundusze Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej przeznaczy m.in. na: rozbudowę bazy laboratoryjnej Szkoły Mechaniki Nowoczesnych Materiałów (skaningowy mikroskop elektronowo-jonowy SEM/FIB ze stolikiem do badań wytrzymałościowych oraz dwuosiowa pełzarka elektro-mechaniczną), rozbudowę bazy laboratoryjnej Szkoły Techniki Cieplnej (analizator pomiarowy zawartości cząstek stałych w gazach, wytwornica pary z palnikiem olejowym i ekonomizerem o wydajności około 1000 kg/h, wyposażenie do budowy stanowiska do badań metodą Schlierena), a także zwiększenie liczby publikacji naukowych w renomowanych czasopismach. Realizacja projektu pod nazwą "Podwyższenie jakości i umiędzynarodowienie badań naukowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej" rozpocznie się w styczniu 2019 roku i trwać będzie 4 lata.

Z kolei Uniwersytet Medyczny w Białymstoku za dodatkowe środki chce realizować Projekt "Strategia Doskonałości Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - Uczelnia Badawcza Przyszłości".

 

Zobacz również