"Białostockie Studia Prawnicze" w prestiżowej bazie naukowej Scopus

Czasopismo "Białostockie Studia Prawnicze" wydawane na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zostało przyjęte do bazy Scopus. To już kolejne czasopismo z UwB, które znalazło się w tej prestiżowej bazie.

[fot. Piotr Duniewski/UwB]

[fot. Piotr Duniewski/UwB]

„Białostockie Studia Prawnicze” (BSP) są kwartalnikiem wydawanym przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku ukazującym się od 2006 r. Poszczególne zeszyty mają charakter tematyczny i obejmują publikacje z różnych dziedzin prawa skupione wokół zagadnienia głównego. Poruszane są w nich aktualne problemy z zakresu prawa. Autorami publikacji są zarówno teoretycy jak też praktycy z kraju i z zagranicy. „Białostockie Studia Prawnicze” znajdują się w wykazie czasopism naukowych prowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki na potrzeby oceny jednostek naukowych z przyznaną liczbą 140 punktów.

- Scopus to największa i zarazem neutralna w doborze źródeł baza abstraktów i cytowań z recenzowanych publikacji naukowych, opierająca się na ocenie międzynarodowych niezależnych ekspertów z różnych dziedzin. Kryteria doboru czasopism są bardzo restrykcyjne. Niewiele polskich czasopism z zakresu nauk społecznych i humanistycznych jest indeksowanych w tej bazie – mówi dr hab. Elżbieta Kużelewska, prof. UwB, prodziekan ds. nauki na Wydziale Prawa UwB i redaktor naczelna „Białostockich Studiów Prawniczych”. 

W bazie Scopus znajduje się już kilka innych czasopism wydawanych przez największą podlaską uczelnię: „Białostockie Studia Literaturoznawcze”, „Creativity. Theories-Research-Applications”, „Crossroads. A Journal of English Studies”, czy „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”.

- Obecność naszych czasopism w bazie Scopus jest bardzo ważna nie tylko dla prestiżu uczelni, ale też w kontekście ewaluacji naszych osiągnięć. Potwierdza poziom realizowanych na UwB badań, bo przecież to przede wszystkim nasi naukowcy publikują w nich swoje artykuły. Zwiększa też możliwość bycia zacytowanym, co jest bardzo istotne z punktu widzenia upowszechniania efektów badań i ich umiędzynarodowienia – dodaje prof. Izabela Święcicka, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu w Białymstoku.  

Baza Scopus prowadzona jest przez wydawnictwo Elsevier. Zawiera m.in. opisy bibliograficzne oraz abstrakty artykułów z czasopism naukowych i materiałów konferencyjnych. 

 

 

 

Źródło: Uniwersytet w Białymstoku

Zobacz również