Białostockie licea i technika wśród najlepszych w kraju

II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku jest na 12. miejscu wśród najlepszych liceów w Polsce. Po raz kolejny w rankingu szkół ponadpodstawowych miesięcznika „Perspektywy” białostockie II LO znalazło się na pozycji lidera w województwie podlaskim.

[fot. UM Białystok]

[fot. UM Białystok]

W XXVI edycji ogólnopolskiego rankingu liceów znalazło się niejedno białostockie liceum i technikum. Na liście liceów najwyższą pozycję (12. miejsce) zajęło II LO im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej. Wysoką lokatę w zestawieniu „Perspektyw” ma też I LO im. Adama Mickiewicza (26. miejsce). Natomiast w pierwszej setce techników ulokowało się Technikum Elektryczne (20. miejsce), a drugiej – Technikum Handlowo-Ekonomiczne (118. miejsce) i Technikum Programistyczne Infotech (157. miejsce).

Ranking zawiera też listy najlepszych szkół z poszczególnych województw. Najlepsze liceum w naszym województwie to II LO w Białymstoku. Drugie miejsce przypada w udziale I LO w Białymstoku. W pierwszej trójce znalazło się też Akademickie LO Politechniki Białostockiej.

– Na niewątpliwy sukces II LO wpływ ma konsekwentnie realizowana wizja szkoły nowoczesnej, otwartej na wyzwania jutra. Bogarta oferta edukacyjna, programy międzynarodowe z języka niemieckiego DSD II oraz PASCH, program matury międzynarodowej IB DP,  program IB MYP, szeroki wachlarz kół zainteresowań, sprzyjają rozwojowi zainteresowań uczniów, którzy pod czujnym okiem nauczycieli–pasjonatów osiągają wysokie wyniki w konkursach oraz olimpiadach przedmiotowych. W konsekwencji znakomicie zdają maturę i studiują na renomowanych uczelniach wyższych – podkreśla dyrektor II LO Dariusz  Bossowski.

Natomiast najlepsze w województwie podlaskim technikum to Technikum Elektryczne w Białymstoku.

– Cieszymy się zwycięstwem w rankingu wojewódzkim „Perspektywy 2024”. Zajęliśmy wysokie 20. miejsce w rankingu krajowym (w ubiegłym roku mieliśmy 47. miejsce). W rankingu olimpijskim również jesteśmy, a ten ranking jest wspólny dla liceów i techników. Nasz sukces to rezultat pracy nauczycieli, uczniów i rodziców. Dziękuję za wykonaną pracę. Dziękuję wszystkim, którzy nam pomagali, którzy nas wspierają i tworzą warunki do efektywnej pracy. Będziemy celebrować nasz sukces w szkole 15 stycznia podczas „Poczęstunku z technologią”. Dziękuję i życzę innym podobnych sukcesów edukacyjnych – podsumowuje dyrektor Technikum Elektrycznego Anna Niczyporuk.

Drugą lokatę zajęło Technikum Leśne w Białowieży. Trzecie na podium jest Technikum Handlowo-Ekonomiczne w Białymstoku.

Komisja rankingowa podczas ustalania kolejności szkół kierowała się takimi kryteriami, jak wyniki maturalne, osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych i zawodowych, wyniki egzaminów zawodowych. Pełen ranking jest dostepny na stronie miesięcznika "Perspektywy".

Źródło: UM Białystok

Zobacz również