Białostockie Forum Edukacji Obywatelskiej

O budżetach partycypacyjnych w szkołach rozmawiano podczas III Forum Edukacji Obywatelskiej w Białymstoku. Wydarzenie było okazją do podsumowania projektu "Szkolny budżet partycypacyjny - czas na młodych". Wzięli w nim udział uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy szkół, pedagodzy, edukatorzy, przedstawiciele organizacji społecznych oraz samorządu.

[fot. bialystok.pl]

[fot. bialystok.pl]

Dziś (25.09) odbyło się III Forum Edukacji Obywatelskiej w Białymstoku. W trakcie forum zaprezentowano doświadczenia realizatorów szkolnych budżetów partycypacyjnych, przeprowadzonych w ramach projektu "Szkolny budżet partycypacyjny - czas na młodych" w ośmiu szkołach z województwa podlaskiego. Takie budżety zrealizowano w pięciu białostockich placówkach - III i X LO oraz SP nr 9, 12 i 47.

W trakcie spotkania zaprezentowano film podsumowujący projekt dotyczący szkolnych budżetów partycypacynych oraz omówiono wnioski z ewaluacji. Odbyła się także dyskusja panelowa "Co dalej ze szkolnym budżetem partycypacyjnym?".

- Zależy nam na tym, aby w jak największej liczbie miejskich placówek edukacyjnych realizowane były szkolne budżety partycypacyjne. Na włączenie dzieci w proces partycypacji wpływ mają przede wszystkim nauczyciele. Niezwykle istotną kwestią jest edukowanie dzieci i młodzieży - powiedział Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białegostoku.

Organizatorami forum byli: Fundacja Soclab - Laboratorium Badań i Działań Społecznych oraz Stowarzyszenie Wiatraki Mazur. Projekt został sfinansowany przez Islandię, Liechstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.

Źródło: Urząd Miejski w Białymstoku

Zobacz również