Białostocki technopark szuka pracownika

Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego ogłosił nabór na stanowisko urzędnicze - Starszy Specjalista w Dziale Rozwoju w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym.

/Źródło: BPNT/

/Źródło: BPNT/

Wymagania niezbędne do ubiegania się o tę posadę to: posiadanie obywatelstwa polskiego, wykształcenie wyższe magisterskie, co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w pracy lub w projektach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, znajomość języka angielskiego, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność.  

Miło widziane będą dodatkowe umiejętności tj.: doświadczenie w świadczeniu usług doradczych dla przedsiębiorców, bądź zespołów naukowych, zdolności negocjacyjne oraz znajomość technik sprzedażowych, wiedza w zakresie transferu technologii oraz komercjalizacji badań naukowych, znajomość procedur związanych z zakładaniem działalności gospodarczej, spółek prawa handlowego, czynne prawo jazdy kat. B. 

Dokumenty należy składać do 10 grudnia 2018 r. bezpośrednio w siedzibie Białostockiego Parku Naukowo?Technologicznego, ul. Żurawia 71 pok. 1.29 (I piętro) lub przesłać pocztą.

Więcej informacji: https://bpnt.bialystok.pl/PL/postepowania/ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-starszy-specjalista-w-dziale-rozwoju

Zobacz również