Białostoccy uczniowie angażują się w działania Stowarzyszenia 100-lecie kobiet

Debaty, warsztaty, happeningi czy spektakle teatralne – w takich wydarzeniach uczestniczą uczniowie I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego, dzięki patronatowi Stowarzyszenia 100-lecia kobiet.  Ostatnio wzięli udział w dwóch debatach– o tolerancji i o feminizmie.

Czym jest tolerancja?  Debata Stowarzyszenia 100-lecie kobiet

Czym jest tolerancja? Debata Stowarzyszenia 100-lecie kobiet

Białostockie Stowarzyszenie 100-lecia kobiet skupia przedstawicielki różnych środowisk: akademickich, pozarządowych i biznesowych, które chcą w wyraźny sposób włączać do debaty publicznej różne tematy i działania związane z kobietami. Od września 2022 r. w I SLO w Białymstoku zajęcia z historii i wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym zostały objęte patronatem Stowarzyszenia. W ramach patronatu, w ciągu roku szkolnego młodzież będzie brała udział w zajęciach integracyjnych, happeningach, debatach oksfordzkich, odczytach i wydarzeniach kulturalnych. A tematyka tych przedsięwzięć jest bardzo różnorodna - od zagadnień wolontariatu, poprzez ochronę wolności i praw człowieka, rozwój demokracji, po treści związane z ekologią. 

Czym jest tolerancja? 

Jedną z takich inicjatyw była listopadowa debata „Czym jest tolerancja”, która stanowiła swoiste uwieńczenie Tygodnia Tolerancji, zorganizowanego w Białymstoku przez 100-lecie Kobiet. Wzięli w niej udział naukowcy, prawnicy, pracownicy organizacji pozarządowych, a także uczniowie innych białostockich szkół. Zastanawiano się, czym jest tolerancja i czy polskie społeczeństwo można uznać za tolerancyjne, rozważano źródła nietolerancji. Mowa była też o sposobach walki z nienawiścią w najbliższym otoczeniu.
Dla Ewy Toczydłowskiej z klasy II SLO tolerancja to okazywanie szacunku innym osobom, a także brak dyskryminacji ze względu na odmienne postawy, wyznanie, narodowość czy kolor skóry. 
- Tolerancja kształtuje nie tylko nas, ale i świat, w którym żyjemy, w taki sposób, aby każdy czuł się w nim bezpiecznie i pewnie – mówi uczennica. - To także komunikacja, bazująca na zrozumieniu i braku nienawiści. Jako osoba niesłysząca, kilka razy spotkałam się z pewnymi nietolerancyjnymi zachowaniami. I choć stale podejmowane są starania, by poprawić funkcjonowanie takich osób, jak ja - to nadal potrzebne jest zwiększanie świadomości społecznej. Dzięki działaniom edukacyjnym Stowarzyszenia 100-lecie kobiet poziom tolerancji w społeczeństwie znacznie wzrasta.

Z kolei Amelia Dębowska z I klasy LO uważa, że tolerancja pozwala budować otwartość na innych:
- Dzięki opinii prelegentów zrozumiałam, że najlepszą drogą do tolerancji jest poznanie drugiego człowieka. Moim zdaniem powinniśmy uczyć się akceptacji drugiej osoby, aby móc żyć zgodnie w społeczeństwie – dodaje uczennica. 
Zalety debaty docenia też Joanna Bezzubik, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w I SLO:
  -Wokół tolerancji narosło wiele mitów i wyobrażeń. Debata pozwoliła uczniom nie tylko poznać stanowiska autorytetów, ale także wyrazić własne zdanie – podkreśla nauczycielka. 

Feminizm – za i przeciw

Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszyła się też debata oksfordzka „Odczarujmy feminizm! Czy feminizm jest w Polsce potrzebny?” -  temat, który budzi różnorodne, często skrajne uczucia, wywołuje gorące dyskusje, bywa wręcz przyczyną konfliktów. 

- Celem debaty nie było dojście do konkretnych wniosków, a jedynie sama wymiana poglądów i rozpoznanie – czy jako społeczeństwo w Białymstoku jesteśmy za czy przeciw tezie – mówi Marta Białobrzeska, dyrektorka I SLO. - Można było wysłuchać argumentów obu stron, by zrozumieć ich stanowiska. 

Wieczór zakończyło spotkanie w Kawiarence Herstorycznej „Czytelnia Kobiecych Słów”, gdzie aktorki i aktorzy białostockich teatrów: Justyna Godlewska-Kruczkowska, Monika Zaborska i Marek Tyszkiewicz czytali poezję, Patryk Ołdziejewski zadbał o oprawę muzyczną, a uczennice białostockich szkół, w tym Emma Kraśnicka z I SLO, zaprezentowały minispektakl w oparciu o „Śluby panieńskie” Aleksandra Fredry.

- Mamy nadzieję, że czeka nas jeszcze wiele wydarzeń, które mają ogromną wartość edukacyjną i wychowawczą – mówi Marta Białobrzeska. -  Współpraca ze Stowarzyszeniem 100-lecie kobiet pozwoli naszej młodzieży i nie tylko zdobywać doświadczenia i pogłębiać wiedzę, ale także kształtować kompetencje kluczowe. Nie ukrywam, że uczniowie naszego liceum będą nie tylko odbiorcami, ale także czynnie włączą się w działania. Podejmowanie inicjatyw to przecież bardzo ważna umiejętność, bez której trudno sobie wyobrazić społeczeństwo obywatelskie.

 

Galeria

Zobacz również