Białostoccy naukowcy i studenci opracują zarządzanie dokumentacją polskiej administracji

To projekt naukowy, który Politechnika Białostocka zrealizuje wspólnie z NASK-Państwowym Instytutem Badawczym. Przyszli studenci Szkoły Doktorskiej PP, pracując jednocześnie w NASK, będą mieli szansę na pracę naukową połączoną z wdrażaniem powstałych rozwiązań w praktyce. Będą mieli też okazję pracować na dużych zasobach danych rzeczywistych, a sam Wydział ? na komercjalizację badań naukowych.

Fot. Politechnika Białostocka

Fot. Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka wraz z NASK-Państwowym Instytutem Badawczym rozpoczynają projekt naukowy związany z elektronicznym zarządzaniem dokumentacją w administracji publicznej. 24 maja umowę podpiszą Wojciech Pawlak, dyrektor NASK-PIB, oraz dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej.

Wraz z podpisaniem umowy Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej rozpocznie projekt naukowy we współpracy z NASK - Państwowym Instytutem Badawczym. Bezpośrednim partnerem uczelni będzie Oddział NASK w Białymstoku. Głównym obszarem współpracy i badań naukowych będzie realizowany przez NASK we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji oraz w partnerstwie z Wojewodą Podlaskim projekt EZD RP, czyli elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji publicznej.

- Przyszli studenci Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej pracując jednocześnie w NASK będą mieli szansę na pracę naukową połączoną z wdrażaniem powstałych rozwiązań w praktyce - informuje dr hab. Agnieszka Malinowska, prof. PB, dyrektor Instytutu Informatyki Technicznej i Telekomunikacji. - Będą oni mieli okazję pracować na dużych zasobach danych rzeczywistych, a sam wydział - na komercjalizację badań naukowych.

EZD RP w administracji publicznej

W ramach projektu EZD RP, jednego z kluczowych przedsięwzięć Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, tworzony jest nowy system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją dla polskiej administracji. To narzędzie, które ma nie tylko ułatwić prace urzędników, ale ? przede wszystkim ? usprawnić ich działanie na rzecz Obywateli.

System EZD RP ma być nowoczesnym i uniwersalnym narzędziem do elektronicznego zarządzania dokumentacją, powszechnie użytkowanym w administracji publicznej RP, wyznaczającym standard dla tej klasy systemów. Będzie umożliwiał kompleksowe dokumentowanie przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w jednostkach, a także wspomagał m.in.:

- tworzenie, obsługę i obieg dokumentów elektronicznych i papierowych (w tym korespondencji wpływającą i wychodzącą),

- zarządzanie aktami i dokumentami w aktach spraw, elektronicznymi i papierowymi, w tym ich udostępnianie i archiwizowanie,

- zarządzanie informacją.

Stworzenie takiego rozwiązania jest jednym z głównych priorytetów Ministra Cyfryzacji.

Projekt EZD RP na mocy porozumienia z Ministrem Cyfryzacji z 22 grudnia 2017 r. realizowany jest przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową Państwowy Instytut Badawczy (NASK) w partnerstwie z Wojewodą Podlaskim.

Zobacz również