BIA24 - Białystok uczestniczy w największym światowym zlocie skautowym
Wiadomości

Białystok uczestniczy w największym światowym zlocie skautowym

2019-10-15 10:59:33
Bia24.pl Białystok uczestniczy w największym światowym zlocie skautowym
/fot. ze strony jotajoti.info/

Spotkanie "Jamboree On The Air - Jamboree On The Internet" (JOTI-JOTA) jest ogólnoświatowym, corocznym zjazdem skautów, które odbywa się w przestrzeni radiowej i Internecie w każdy trzeci weekend października. W tym roku JOTA-JOTI odbywa się również w Białymstoku.

To oficjalna impreza Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) i największe spotkanie, w którym bierze każdorazowo ponad 2 miliony skautów z całego świata. JOTA-JOTI to ekscytujące doświadczenie skierowane do harcerzy w każdym wieku. Promuje poczucie przynależności harcerzy do Światowego Ruchu Skautowego i buduje świadomość kulturową, rozwija tolerancję, popiera współpracę oraz pracę zespołową. 


JOTA-JOTI daje młodym ludziom możliwości odkrywania technologii i rozwijania umiejętności technicznych, w tym rozwój innowacji i kreatywności poprzez komunikację z innymi skautami. Szeroki zakres działań z wykorzystaniem technologii komunikacyjnych to główne metody osiągania tych celów. 


Wydarzenie ma na celu promocję skautingu w sposób zgodny z celem, zasadami i metodą harcerską oraz zgodny z potrzebami i aspiracjami młodych ludzi w dzisiejszym świecie.


Chorągiew Białostocka ZHP zorganizowała specjalny biwak, podczas którego harcerze z województwa podlaskiego będą mogli uczestniczyć w tym wielkim spotkaniu druhów. Harcerze z Augustowa, Białegostoku i Suwałk podczas biwaku JOTA-JOTI będą brali udział w szeregu aktywności on the air/online. Będą brali udział w dyskusjach i spotkaniach ze skautami z innych krajów. Będą uczestniczyć w quizach i konkursach zorganizowanych specjalnie na potrzeby Jamboree. Co roku opracowywana jest nowa koncepcja i program JOTA-JOTI.


W tym roku spotkanie odbywa się w dniach 18-20 października. W Białymstoku ma miejsce w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica przy ul. Sienkiewicza 57. 


Związek Harcerstwa Polskiego jest jedną z kilku skautowych organizacji, które w 1922 roku zadecydowały o założeniu World Organization of the Scout Movement. Światowa Organizacja Ruchu Skautowego skupia ponad 160 Narodowych Organizacji Skautowych. To w sumie 36 milionów młodych ludzi, których życiowym mottem - niezależnie od szerokości geograficznej, na jakiej żyją - jest tworzenie lepszego świata. Członkostwo w WOSM to nie tylko przywilej i wyróżnienie, ale przede wszystkim świat niekończących się możliwości rozwijania młodych ludzi z poszanowaniem potrzeb globalnego świata. WOSM jest partnerem Organizacji Narodów Zjednoczonych, którego agendy uczestniczą w Światowych Jamboree Skautowych, wnosząc istotny wkład w program Wioski Globalnego Rozwoju. WOSM podzielony jest na sześć regionów, w których działają Narodowe Organizacje Skautowe. Tylko jedna organizacja skautowa lub federacja organizacji może być uznana za skautową w danym kraju. W Polsce jest to Związek Harcerstwa Polskiego.


Chorągiew Białostocka ZHP zrzesza harcerzy z województwa podlaskiego. Składa się z 8 Hufców (Hufiec Augustów, Hufiec Białystok, Hufiec Bielsk Podlaski, Hufiec Grajewo, Hufiec Kolno, Hufiec Łomża, Hufiec Sokółka, Hufiec Suwałki). Obecnie liczy ponad 4600 członków w całym województwie.


Organizator JOTA-JOTI w Białymstoku: Zespół Zagraniczny Chorągwi Białostockiej ZHP

pwd. Andrzej Małkowski - Pełnomocnik Komendanta Chorągwi Białostockiej ZHP ds. Zagranicznych. e-mail: zagranica@bialostocka.zhp.pl

autor BIA24
oprac. hak
redakcja@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej