BIA24 - Białostoccy naukowcy w Polskiej Akademii Nauk
Wiadomości

Białostoccy naukowcy w Polskiej Akademii Nauk

2020-01-29 14:33:47
Bia24.pl Białostoccy naukowcy w Polskiej Akademii Nauk
Źródło: UwB

12 pracowników Uniwersytetu w Białymstoku zasiądzie w nowo wybranych Komitetach Naukowych Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020-2023. Członkostwo w komitetach jest potwierdzeniem prestiżu w środowisku naukowym, ponieważ wyboru dokonują przedstawiciele uczelni i instytutów badawczych z całego kraju.


UwB najliczniej będzie reprezentowane w Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Wybrani do niego zostali prof. dr hab. Marek Konopczyński, prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz oraz prof. dr hab. Mirosław Sobecki.


Fot. UwB


Po jednym reprezentancie uczelnia będzie miała w Komitecie Nauk Historycznych, do którego wybrana została prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel oraz w Komitecie Nauk o Literaturze, w którym zasiądzie prof. dr hab. Jarosław Mariusz Ławski.


Podobnie w Komitecie Nauk Prawnych - do niego wybrany został dr hab. Andrzej Sakowicz oraz Komitecie Statystyki i Ekonometrii - jego członkinią będzie dr hab. Ewa Roszkowska.


Uniwersytet w Białymstoku będzie miał swoich przedstawicieli także w komitetach związanych z naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Prof. dr hab. Jan R. E. Taylor został wybrany w skład Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej, zaś prof. dr hab. Mirosława Kupryjanowicz zasiądzie w Komitecie Badań Czwartorzędu. Prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz wybrana została do Komitetu Chemii Analitycznej. Wśród członków Komitetu Astronomii znalazł się dr hab. Marek Nikołajuk, natomiast w Komitecie Fizyki PAN zasiądzie prof. dr hab. Andrzej Maziewski.


Jak można przeczytać na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk, Komitety Naukowe pełnią funkcje ciał doradczych i opiniodawczych. M.in. opracowują stanowiska i ekspertyzy naukowe dla administracji państwowej i opiniują akty normatywne dotyczące nauki i kształcenia. Zajmują się także upowszechnianiem wyników badań oraz wspierają rozwój poszczególnych dyscyplin.

autor BIA24
oprac. agsa
redakcja@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej