Bezpłatne turnusy dla osób po chorobie nowotworowej. Organizatorem jest Białostockie Centrum Onkologii

Białostockie Centrum Onkologii prowadzi projekt rehabilitacji osób po chorobie onkologicznej. - Mieszkańcy województwa podlaskiego w wieku 20 - 64 lat mogą skorzystać z kilkudniowych turnusów rehabilitacyjnych.

Białostockie Centrum Onkologii

Białostockie Centrum Onkologii

W turnusach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Białostockie Centrum Onkologii mogą wziąć udział mieszkańcy województwa podlaskiego w wieku 20 - 64 lat, którzy zachorują bądź zachorowali na nowotwór w latach 2016 - 2020. Turnusy będą trwały 4 lub 5 dni. W tym czasie chorzy otrzymają wsparcie rehabilitanta i psychologa. Dowiedzą się także jak zapobiegać nawrotowi choroby, odżywiać się po chorobie czy znaleźć wsparcie socjalne i poradę prawną. Turnusy są bezpłatne.

Zgłoszenia przyjmuje Punkt Konsultacyjny BCO. Można to zrobić osobiście bądź pod

nr tel.: 661-661-794

Projekt realizowany jest przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020. Realizatorami projektu są: Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

W 2015 roku Samorząd Województwa Podlaskiego przeprowadził analizę stanu zdrowia mieszkańców województwa podlaskiego. Wykazała ona, iż największe straty wśród mężczyzn i kobiet powodują nowotwory złośliwe - odpowiednio 17,8 proc. i 37,8 proc., utraconych potencjalnych lat życia.

Postęp technologii medycznych umożliwia wykrycie chorób na wczesnym etapie i pozwala na leczenie chorób, które były dotychczas nieuleczalne. Coraz więcej chorób uznawanych wcześniej za śmiertelne, w tym onkologicznych, dzięki postępowi technologii i medycyny klasyfikowanych jest obecnie jako choroby przewlekłe. Nowotwory złośliwe są drugą co do częstości grupą przyczyn zgonów, zarówno w Polsce, jak i w województwie podlaskim. Należy podkreślić, że wśród kobiet w Polsce w wieku 30 - 69 lat, a wśród ogółu Polaków w wieku 45 - 64 lata nowotwory stanowią największe zagrożenie życia. W województwie podlaskim w 2013 r. nowotwory złośliwe były przyczyną 25,5 proc. zgonów mężczyzn oraz 22,1 proc. zgonów kobiet.

Zobacz również