Będzie debata i telefon wsparcia. Tak miasto chce pomóc uczniom w powrocie do szkół

Setki albo im tysiące godzin przed komputerem - tak wygląda szkolna rzeczywistość uczniów. Teraz ma się to zmienić - młodzi ludzie, choć na razie nie wszyscy, wracają do szkolnych ławek. - Strach, niepewność, stres - tak jednak podsumowuje te plany Karol Jamroz, białostocki licealista.

Źródło: pixabay.com

Źródło: pixabay.com

- Kiedy w ubiegłym roku, na wiosnę, nastąpił pierwszy lockdown, dzieciaki myślały, że to na chwilę. A zostaliśmy zamknięci w domach na kilkanaście miesięcy - mówi Katarzyna Kisielewska-Martyniuk, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, nauczycielka. - Jeszcze w czasie przerw świątecznych dzieciaki na hasło: wrócimy do szkoły, reagowały uśmiechem, nadzieją. Ale już w marcu, kiedy było wiadomo, że mamy kolejną falę i wcale nie będzie tak łatwo, na hasło powrotu do szkół dzieci reagowały słowem: "nie, nie chcemy! Boimy się... Lepiej zostańmy w domu do końca roku szkolnego"... - opowiada. Jako nauczycielka nie wyobraża sobie nadrabiania materiału, dodatkowych godzin nauki, które zapowiada minister Czarnek. Jej zdaniem - najważniejsze jest dziś, by zadbać o zdrowie psychiczne i emocje młodych ludzi, by skupili się oni na odnawianiu relacji. Stąd pomysł na działanie.

Debata z udziałem uczniów, rodziców i specjalistów to jedno z działań Miasta Białystok wspierających społeczność szkolną po powrocie do szkół. Za tydzień ma zostać też uruchomiony telefon wsparcia dla dzieci i młodzieży. Działania mają na celu między innymi wsparcie emocjonalne uczniów.

Z inicjatywy Departamentu Edukacji, w odpowiedzi na interpelację wiceprzewodniczącej Rady Miasta Katarzyny Kisielewskiej-Martyniuk w sprawie uczniów powracających do edukacji stacjonarnej, Miasto Białystok podjęło działania wspierające szkolną społeczność. Są to działania skierowane zarówno do uczniów, jak i nauczycieli, uczestniczy w tym także Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (MODM). W ramach wsparcia odbyła się już konferencja dla specjalistów (12 maja) oraz warsztaty dla pedagogów i psychologów przygotowujące do prowadzenia telefonicznej pomocy (14-15 maja).

- Oświata zawsze była wyzwaniem stojącym przed samorządem. Od 15 miesięcy mamy jeszcze trudniejszą sytuację. Pandemia, a później nauczanie zdalne sprawiły, że uczniowie spędzają setki godzin miesięcznie przed komputerami. Dzieci w wieku dojrzewania są bardzo wrażliwe, spragnione kontaktu ze swoimi rówieśnikami. W grupie wspierają się, rozwijają, a teraz zostały tego pozbawione. Chcemy wyjść z inicjatywą pomocy dla tych dzieci, a jednocześnie przeprowadzić diagnozę, jakie skutki wywołała pandemia w obszarze ich psychiki. Z jednej strony zastanawiamy się co robić, a z drugiej już przedstawiamy gotowe narzędzia, rozwiązania - powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

Kolejne elementy wsparcia to dzisiejsza debata oraz telefon zaufania. Debata z udziałem uczniów, rodziców, nauczycieli i specjalistów ma na celu dyskusję społeczną na temat edukacji w szkołach i wypracowanie wspólnych rozwiązań na przyszły rok szkolny. W jej trakcie jest poruszany temat nauki zdalnej z perspektywy ucznia, rodzica i terapeuty. Telefon "Dzwoń, nie jesteś sam" oraz czat mają zostać uruchomione 24 maja.

Działania Miasta Białystok są odpowiedzią na zaobserwowane trudności i problemy (lęk, strach, zaburzenia) uczniów, nauczycieli, rodziców, wynikające z długotrwałej izolacji oraz nauki zdalnej.

Mają one także na celu:

przygotowanie środowiska szkolnego do nauki stacjonarnej,

zapewnienie wsparcia emocjonalnego uczniom,

uwrażliwienie na zjawisko kryzysu i nauka reagowania,

zapewnienie specjalistycznego wsparcia uczniom w kryzysie emocjonalnym poprzez dostęp do telefonu zaufania,

wypracowanie nowej wizji edukacji ? przyjaznej i wspierającej,

zwrócenie większej uwagi na sferę emocjonalną dzieci.

Wszystkie przedsięwzięcia zapewnią lepsze funkcjonowanie i wsparcie (szczególnie w sferze emocjonalnej) uczniów. Celem jest także poszerzenie oferty pomocowej skierowanej do młodych ludzi znajdujących się w kryzysie.

fot. Urząd Miasta

Galeria

Zobacz również