Będą wyższe mandaty. Prezydent podpisał ustawę

Znacznie wyższe kary dla kierowców przekraczających prędkość, będzie łatwiej utracić prawo jazdy. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację prawa o ruchu drogowym. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia przyszłego roku.

Andrzej Duda podpisał nowelizację Prawa o ruchu drogowym - będą wyższe mandaty [fot. pixabay.com]

Andrzej Duda podpisał nowelizację Prawa o ruchu drogowym - będą wyższe mandaty [fot. pixabay.com]

Sejm uchwalił nowelizację ustawy na posiedzeniu 29 października, 2 grudnia rozpatrzył poprawki senatu. W piątek (10.12), prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę. Regulacja m.in. podwyższa maksymalną wysokość grzywny z 5 do 30 tys. zł. Na dodatek, zwiększa wysokości grzywny, którą nałożyć można w postępowaniu mandatowym oraz usprawnia uzyskiwanie renty, która jest wypłacana osobom najbliższym ofiary wypadku drogowego przez sprawcę umyślnego przestępstwa ze skutkiem śmiertelnym.

Osoba kierująca pojazdem mechanicznym, niestosująca się do zakazu wyprzedzania określonego ustawą bądź znakiem drogowym, będzie podlegała karze grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł. Sprawca, który prowadził pojazd na drodze publicznej czy w strefie ruchu bez wymaganego uprawnienia, będzie podlegał karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł. Grzywna nie niższa niż 3 tys. zł będzie przewidziana za niezachowanie należytej ostrożności, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu lub spowodowanie zagrożenia przez sprawcę znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu.

Kierowca, który przekroczy prędkość o ponad 30 km/h musi liczyć się z minimalną wysokością kary grzywny na poziomie 800 zł. Za swoje przewinienia, kierowca może otrzymać nawet 15 punktów karnych. Nie będzie również systemu szkoleń, które pomagały zmniejszyć ich liczbę. punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny.

Ustawa wejdzie w życie wraz z początkiem przyszłego roku.

Zobacz również