Będą wspólnie sprawdzać czystość powietrza. Politechnika ma umowę z Głównym Urzędem Miar

To umowa o współpracy. Oprócz monitorowania zanieczyszczeń powietrza obejmuje wspólne działania w opracowywaniu nowych przyrządów mierniczych oraz kształcenie kadr

- Metrologia jest obecna w prawie wszystkich dyscyplinach naukowych uprawianych w Politechnice Białostockiej - podkreśla dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej. - W planach mamy prace naukowe, dydaktyczne, edukacyjne i bardzo konkretne projekty na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego - mówi o porozumieniu, które jej uczelnia podpisała właśnie z  Głównym Urzędem Miar. Pozwoli ono na inicjowanie i realizowanie wspólnych działań w obszarze metrologii i technik pomiarowych, między innymi monitorowanie stanu zanieczyszczeń środowiska w szczególności zanieczyszczeń powietrza.  

- Chcemy poruszać zagadnienia związane z ochroną środowiska, z budową mierników przepływowych i wprowadzeniem pewnych jednolitych zasad jeżeli chodzi o monitorowanie stanu zanieczyszczeń środowiska w szczególności zanieczyszczeń powietrza - zapowiada prof. dr hab. Jacek Semaniak, prezes Głównego Urzędu Miar. - Są one niezwykle ciekawe z naukowego punktu widzenia, ale przede wszystkim mają duże znaczenie dla funkcjonowania naszego kraju.

Efektem współpracy może być opracowanie państwowego wzorca jakości powietrza, dzięki któremu można wzorcować przyrządy do przepływowego pomiaru cząstek zawieszonych w powietrzu np. PM2.5 i PM10. Dzięki takim pracom możliwe będzie sprawdzanie poprawności, czy też określenie dokładności badania jakości naszego powietrza.

- Mamy nadzieję, że nawiążemy bardzo efektywną współpracę w zakresie kształcenia kadry metrologicznej - mówi prof. Semaniak. - Ze swojej strony oferujemy atrakcyjne miejsca pracy: w Warszawie, w naszym kampusie świętokrzyskim, jak i w naszych okręgowych w jednostkach.

Planuje, by część doktoratów wdrożeniowych, prowadzonych przez urząd, była realizowana w Politechnice Białostockiej.

A Andrzej Kurkiewicz, p.o. wiceprezesa Głównego Urzędu Miar, planuje: - Chcemy przygotować wspólną ofertę dla środowiska biznesowego związaną z certyfikacją wszelkich urządzeń pomiarowych, które są wykorzystywane w życiu codziennym, w biznesie w zakładach produkcyjnych i przemysłowych.

- Pomiar jest podstawowym sposobem poznania informacji o rzeczywistości, jak również weryfikacji pewnych hipotez naukowych - przypomina dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB, prorektor ds. rozwoju. - Tematu ochrony środowiska, który obejmowałby województwa ze ściany wschodniej - pod kątem metrologii nikt jeszcze nie eksplorował - liczymy, że wspólnie staniemy się takimi twórcami nowego kierunku badań o charakterze nie tylko teoretycznym ale także bardzo praktycznym.

Galeria

Zobacz również