Będą promować patriotyzm podczas konkursu wiedzy o Romanie Dmowskim

Wydarzenie ma promować patriotyzm i popularyzować dorobek Romana Dmowskiego. Fundacja Obowiązek Polski zaprasza do udziału w konkursie przedstawiającym tego wybitnego Polaka, jako wychowawcę narodu. Zgłoszenia można przesyłać do 26 stycznia 2022 r. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

X Konkurs Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim [fot. organizatorzy]

X Konkurs Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim [fot. organizatorzy]

Inicjatywa jest skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu oryginalnej i twórczej pracy plastycznej lub pracy pisemnej związanej z tematem konkursu: „Roman Dmowski wychowawcą Narodu”. Esej powinien być interpretacją słów zaczerpniętych z dzieła "Myśli nowoczesnego Polaka": "Poczucie swej godności, które zabrania człowiekowi kraść lub żebrać, nie pozwala mu również korzystać z dóbr narodowych, nie dokładając nic do nich od siebie, nie pracując nad ich pomnożeniem i nie biorąc udziału w ich obronie".

Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 26 stycznia 2022 r. Objętość eseju powinna  wynosić do 18 tys. znaków (ze spacjami, wyłączając wykaz źródeł do pracy). Praca plastyczna może zostać wykonana w dowolnej technice i dotyczyć postaci Romana Dmowskiego. Podpisane prace wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem rodzica lub opiekuna należy przesyłać pocztą na adres Fundacja Obowiązek Polski, ul. Jurowiecka 56, 15-101 Białystok lub elektronicznie w formacie pdf (esej) lub jpg (praca plastyczna) zatytułowane: "Nazwisko_Imię" na adres mailowy: dmowski@obowiazekpolski.pl.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody, m.in. laptopy, smartfony, tablety, książki. Wyróżnienia otrzymają także najbardziej zaangażowane szkoły oraz nauczyciele z tych szkół. Laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczystą galę.

Organizatorem X Konkursu Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim jest Fundacja Obowiązek Polski we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki. Szczegóły dot. konkursu znajdują się w mediach społecznościowych.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Zobacz również