Będzie nabór do Straży Granicznej

Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku ogłasza nabór do służby przygotowawczej w Straży Granicznej. Zapisy do złożenia dokumentów odbędą się 17 stycznia. Limit przyjęć na rok 2017 to 30 osób.

fot. BIA 24

fot. BIA 24

Aby zainteresowany mógł złożyć dokumenty najpierw musi się umówić na określony termin. Zapisy kandydatów będą odbywały się 17 stycznia (wtorek) w godzinach od 7:45 do 15:45. 

Należy wtedy zadzwonić pod numer85 714 56 56. W ubiegłych latach z dodzwonieniem się był niemały problem, dlatego teraz można także umówić się poprzez wysłanie dokumentów na adres mailowy: sluzbawsg.podlaski@strazgraniczna.pl

W treści należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia, imię ojca oraz numer telefonu kontaktowego tylko jednego kandydata. Przedstawiciel do spraw naboru skontaktuje się mailowo lub telefonicznie z kandydatem i ustali termin złożenia kompletu dokumentów. Maile, które zostaną wysłane w innym okresie ale w tej sprawie, na inny adres mailowy lub te, które nie będą miały wszystkich wymaganych danych nie będą brane pod uwagę.

O służbę mogą się starać jedynie osoby posiadające wyłącznie obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, niekarani, korzystające w pełni z praw publicznych, posiadające co najmniej średnie wykształcenie, posiadające zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, gotowe do podporządkowania się, dochowujące tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Dalsze wymagania, preferencje dotyczące kandydatów, przebieg postępowania kwalifikacyjnego oraz wykaz wymaganych dokumentów można znaleźć na stronie interenetowej Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Zobacz również