Baptyści organizują pomoc humanitarną dla Ukrainy

Cotygodniowe transporty pomocy humanitarnej od początku wojny na Ukrainie koordynuje Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i darczyńców dotychczas wysłano już 12 samochodów dostawczych. Docierają one do zweryfikowanych osób na Ukrainie, które rozdysponowują pomoc wśród najbardziej potrzebujących w okręgu żytomierskim. Kolejny transport wyjeżdża w sobotę w nocy.

Baptyści organizują pomoc humanitarną dla Ukrainy [fot. Zbór Kościoła Baptystów]

Baptyści organizują pomoc humanitarną dla Ukrainy [fot. Zbór Kościoła Baptystów]

Choć transporty koordynuje Zbór, w ich organizację aktywnie zaangażowała się społeczność lokalna. Pomoc rzeczową zapewniają nie tylko osoby fizyczne, ale również miasto Białystok, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe z Białegostoku i sąsiednich gmin. W akcji biorą również udział darczyńcy z innych części Polski i zza granicy, przekazując darowizny pieniężne na zakup żywności. 

– Inspiracją w niesieniu pomocy są dla nas słowa Pisma Świętego z 1. Listu św. Jana: „kto nie miłuje brata swojego, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi” – stwierdza prezbiter Marcin Górnicki, pastor zboru.

Transporty humanitarne zawierają przede wszystkim produkty pierwszej potrzeby, które są niezbędne do przetrwania mieszkańcom z obszarów objętych wojną. Zbierana jest żywność z długim terminem ważności, środki higieniczne, pieluchy dla dzieci, ale także śpiwory, karimaty, powerbanki, odzież termiczna i latarki. 

– Dotychczas wszystkie transporty wyruszyły zgodnie z planem i w pełni załadowane, ale nie zawsze było to oczywiste. W ubiegły piątek brakowało zaopatrzenia na cały bus. Pomógł apel zamieszczony w mediach społecznościowych, po którym w ciągu kilku godzin białostoczanie donieśli brakującą żywność – opowiada Natasza Bilous, główna koordynatorka akcji z ramienia zboru. – Zależy nam teraz na zbudowaniu zapasów, aby transport humanitarny nie był zagrożony i by utrzymać regularność dostaw. Jest na to ogromna potrzeba, aby pomoc docierała stale, bo miejscowość w Ukrainie, z którą współpracujemy, boryka się z ogromnymi brakami – dodaje.

Produkty, które mają znaleźć się w transporcie humanitarnym do Ukrainy, można przynosić do kaplicy Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów przy ul. Kujawskiej 22 w Białymstoku codziennie po uprzednim umówieniu – tel. 696-955-034 lub 780-099-078. Można również wesprzeć akcję poprzez opłacenie kosztów paliwa.

Galeria

Zobacz również