BIA24 - Badacze z UwB dostali granty na badania o wartości blisko 3 mln złotych
Wiadomości

Badacze z UwB dostali granty na badania o wartości blisko 3 mln złotych

2019-05-22 10:31:03
Bia24.pl Badacze z UwB dostali granty na badania o wartości blisko 3 mln złotych
źródło: UwB

Sześć grantów na łączną kwotę ponad 2,6 mln zł otrzymają z Narodowego Centrum Nauki naukowcy z Uniwersytetu w Białymstoku. Środki zostały przyznane w ramach ostatnich konkursów NCN: OPUS, PRELUDIUM i SONATA.

Największy grant, w wysokości 1,2 mln złotych, zdobył prof. Krzysztof Szymański z Wydziału Fizyki, na projekt pt. "Obrazowanie oddziaływań nadsubtelnych w spektrometrii mössbauerowskiej".


Aż trzy granty trafią do badaczy z Wydziału Historyczno - Socjologicznego. Dr hab. Karol Łopatecki będzie badał społeczne i gospodarcze znaczenie obozów i garnizonów wojskowych w państwie polsko - litewskim w okresie od XVI do XVIII wieku. Na swój projekt otrzyma 743 tys. zł. Z kolei dr Radosław Poniat, na projekt pt. "Nierówności ekonomiczne w Rzeczpospolitej Obojga Narodów i ich społeczno - polityczne konsekwencje" dostanie 337 tys. zł. Grant, w wysokości blisko 143 tys. złotych, zdobyła także doktorantka z Wydziału Historyczno -Socjologicznego, mgr Monika Kozłowska. W swoich badaniach będzie analizować charakter i skalę wpływu warunków pogodowych na wybrane zjawiska gospodarcze, takie jak produkcja roślinna, ruch cen produktów rolnych oraz ich eksport z kraju w Polsce wczesnonowożytnej.


"Czy negocjowanie podatków jest sprawiedliwe? Alternatywne metody rozwiązywania sporów podatkowych w świetle standardów konstytucyjnych" - to z kolei projekt dr Hanny Filipczyk z Wydziału Prawa. Na jego realizację badaczka otrzyma 110 tys. zł. Natomiast mgr inż. Anna Matel z Wydziału Ekonomii i Zarządzania zamierza w ramach swojego projektu poznać i przeanalizować czynniki kształtujące wybory mieszkaniowe na różnych etapach cyklu życia gospodarstwa domowego. Jej grant to prawie 87 tys. zł.


Szczegółowe opisy projektów można znaleźć na na stronie www.ncn.gov.pl


autor BIA24
sak
redakcja@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej