Autobus 22 nie wróci na Białostoczek, za to pojedzie Jurowiecką

Po remoncie alei Tysiąclecia Państwa Polskiego zmieniła się organizacja ruchu a wraz z nią trasy przejazdu autobusów komunikacji miejskiej. Z tym że jeżący przed remontem przez Białostoczek autobus nr 22 (połączenie z dworcem PKS) nie wróci już na to osiedle, a wkrótce jeszcze zmieni trasę i pojedzie przez ul. Jurowiecką. Taki plan potwierdza prezydent miasta, odpowiadając na interpelację radnego Henryka Dębowskiego.

Nowa aleja 1000-lecia i nowe trasy autobusów komunikacji miejskiej [fot. Bia24]

Nowa aleja 1000-lecia i nowe trasy autobusów komunikacji miejskiej [fot. Bia24]

W swojej interpelacji skierowanej do prezydenta Tadeusza Truskolaskiego radny PiS Henryk Dębowski podkreśla, że występuje w imieniu mieszkańców: „w związku z licznymi sygnałami płynącymi od mieszkańców Osiedla Białostoczek”. Radny wnosi, by przywrócić kursowanie autobusów nr 22 i 102 „na stare trasy sprzed remontu”. W przypadku linii 22 (dojazd do dworca PKS) chodzi o to, by autobus wrócił do kursowania przez osiedle Białostoczek (ul. Radzymińska), a 102 by znowu jeździł aleją 1000-lecia PP. Dziś autobus 22 jeździ ulicą Poleską (nie wjeżdża na Białostoczek) a 102 jedzie aleją 1000-lecia i kończy trasę na skrzyżowaniu Piłsudskiego – Pałacowa. Jak pisze radny Dębowski „osiedle Białostoczek jest gorzej skomunikowane z centrum i dworcem PKS”.

Po dwóch tygodniach od złożenia interpelacji radny otrzymał odpowiedź od prezydenta miasta (w jego imieniu pisze sekretarz Krzysztof Karpieszuk). Wynika z niej jednoznacznie, że autobus nr 22 nie wróci na Białostoczek. Więcej – autobus nr 22 wkrótce jeszcze zmieni trasę. 

Dziś 22 jeździ ulicą Poleską, Bohaterów Monte Casssino do dworca PKS. To najkrótsza trasa do dworca z osiedla Białostoczek. 22 jeździ w godzinach szczytu dwa razy w ciągu godziny. Z osiedla Białostoczek do dworca PKS można dziś dojechać autobusem linii 27 (jedzie Poleską i Bohaterów Monte Cassino) – podróż trwa 10 minut. Autobus ten kursuje 3 razy w ciągu godziny (w godzinach szczytu). Oprócz tego na dworzec PKS jeździ z Białostoczku autobus nr 20, tylko że znacznie dłuższą trasą (przez Jurowiecką, Sienkiewicza, Białówny, Kaczorowskiego, Wyszyńskiego) – podróż trwa 17 minut. 

W sprawie linii 22 sekretarz miasta zapowiada kolejną zmianę trasy. Tym razem „na uzasadniony wniosek mieszkańców zamieszkałych w części położonej wokół ulicy Poleskiej planowana jest zmiana trasy linii 22 na następującą: Jagienki – Poleska – Jurowiecka – aleja Józefa Piłsudskiego – Bohaterów Monte Cassino. Zmiana ma ułatwić dostęp do komunikacji miejskiej i centrum Białegostoku poprzez połączenia dostępne z ulicy Jurowieckiej oraz centrum przesiadkowego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Sienkiewicza”. Tej zmiany nie jednak jeszcze w nowym, marcowym rozkładzie jazdy. 

W sprawie zaś linii 102 sekretarz miasta w imieniu prezydenta przypomina radnemu, że „linia została zmodyfikowana na wniosek gminy Wasilków, a wariany nowych tras oznaczone zostały numerami 122 i 132”. Trasy tych dwóch linii biegną przez aleją 1000-lecia Państwa Polskiego. 

Zdaniem odpowiadającego na interpelację sekretarza Krzysztofa Karpieszuka wniosek sformułowany przez radnego Dębowskiego dotyczący pogorszenia skomunikowania Białostoczku z centrum miasta i dworcem PKS „nie jest oparty na analizie możliwości dojazdu do wybranych miejsc”

Jak jest naprawdę, mogą odpowiedzieć sami mieszkańcy osiedla Białostoczek korzystający regularnie z autobusów komunikacji miejskiej. 

Zobacz również