Ankiety z nadzieją na dofinansowanie

Urząd Miejski w Białymstoku zapraszam mieszkańców miasta wypełnienia ankiety dotyczącej odnawialnych źródeł energii. Ankiety powinny szczególnie zainteresować tych, którzy zamierzają inwestować w odnawialne źródła energii (fotowoltaikę i kolektory słoneczne) i uzyskać na to dofinansowanie. Ankiety można składać do 20 grudnia 2019 r.

/pixabay.com/

/pixabay.com/

Jak informują urzędnicy, ankiety mają pomóc w ustaleniu potrzeb mieszkańców i przygotować odpowiedni wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej w konkursie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Wnioski konkursowe będą dotyczyć inwestycji ? budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej na budynkach mieszkalnych, w tym jednorodzinnych, na potrzeby własne grantobiorców.

Dofinansowanie instalacji będzie przyznawane w formie grantu, jako refundacja kosztów. Wysokość grantu ma być uzależniona od mocy instalacji fotowoltaicznej lub wyboru odpowiedniego zestawu kolektorów słonecznych.

Mieszkańcy zainteresowani inicjatywą mogą składać ankiety do 20 grudnia do godz. 15.30 dwiema drogami: elektronicznie na e-mail: pv@um.bialystok.pl lub w formie papierowej w Kancelarii Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1 lub w sekretariacie Departamentu Ochrony Środowiska przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2. Deklaracja przystąpienia do projektu jest dostępna na stronie internetowej urzędu, a także można ją pobrać w miejscu składania ankiet.

Zobacz również