Amerykanie szkolili podlaskich terytorialsów

Na obiektach treningowych 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej zakończyło się szkolenie prowadzone przez amerykańskich specjalistów z obszaru medycyny pola walki. Jest to część ogólnokrajowego projektu, realizowanego w wybranych jednostkach WOT. Terytorialsi budują w ten sposób tzw. kompetencje podwójnego zastosowania, przydatne zarówno podczas działań bojowych, jak i katastrof czy zdarzeń masowych.

[fot. DWOT]

[fot. DWOT]

Żołnierze WOT uczyli się między innymi wykrywać i tamować masywne krwotoki, które na polu walki są główną przyczyną śmierci. Poza tym poznawali techniki sprawdzania drożności dróg oddechowych, zaopatrywania ran klatki piersiowej oraz odbarczania odmy płucnej.

Jednym z epizodów szkolenia był tzw. MASCAL, czyli udzielanie pomocy wielu rannym. Scenariusz zakładał prowadzenie działań ratowniczych w trudnych warunkach (zadymienie, brak oświetlenia) oraz podczas oddziaływania ogniowego przeciwnika. W przygotowanie tego epizodu włączyła się Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Natomiast w rolę pozorantów wcieli się uczniowie I LO CN-B im. Polskich Spadochroniarzy.

- Combat Medic to jeden z serii modułów szkoleniowych realizowanych wspólnie przez instruktorów Gwardii Narodowej stanu Illinois i Centrum Szkolenia WOT. Już wcześniej żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, jako jedni z pierwszych w piątym rodzaju Sił Zbrojnych RP, przeszli szkolenie adresowane do operatorów przeciwpancernych pocisków kierowanych JAVELIN. Kolejny kurs skierowany będzie do snajperów - mówi kpt. Łukasz Wilczewski, oficer prasowy 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Wzmocnienie zdolności obronnych Polski i szybkie wdrażanie wniosków z wojny obronnej na Ukrainie jest jednym z powodów zwiększenia ilości personelu szkoleniowego z Gwardii Narodowej Stanu Illinois w Polsce. Głównym celem tej obecności jest wymiana doświadczeń i budowa potencjału w zakresie zwalczania czołgów, ognia precyzyjnego oraz zwiększanie nasycenia formacji specjalistami medycyny pola walki.

Galeria

Zobacz również