Akademia na Zrębie

Powstaje Akademia na Zrębie. To wspólna inicjatywa miłośników przyrody, aktywistów i lokalnej społeczności Puszczy Białowieskiej. Celem Akademii jest przeciwstawienie się zamienianiu Puszczy w plantację desek. Pierwsze spotkanie - w niedzielę (4.06) w południe na parkingu Stara Białowieża.

W niedzielę 4 czerwca o Puszczy - ostatniej wyspie pierwotnej przyrody w ramach Akademii na Zrębie opowie dyrektor Instytutu Biologii Ssaków PAN - prof. Rafał Kowalczyk, leśnik z wykształcenia. Jego projekty badawcze obejmują ssaki drapieżne (ryś, wilk, borsuk i jenot) oraz duże ssaki kopytne (żubr, łoś). R. Kowalczyk jest autorem ponad 40 publikacji naukowych. Obecnie realizuje projekty badawcze dotyczące historii, ekologii żerowania oraz zarządzanie populacjami żubra i łosia

Jak informuje Marianna Hoszowska z Fundacji Greenpeace Polska, która organizuje Akademię na Zrębie: - Puszcza jest wyjątkowa, ale jej unikatowość ginie na naszych oczach. Prowadzona masowa wycinka i sztuczne nasadzenia zamieniają naszą dziką Puszczę w zwykły las gospodarczy. Jedyny naturalny nizinny las w Europie - wielogatunkowy, wielowarstwowy, wielowiekowy zamieniany jest w las, jakich wiele: jednogatunkowy, jednowarstwowy, jednowiekowy. 

Czy wiecie, że Puszcza zapewniła przetrwanie żubrom, a żubr przyczynił się do ochrony Puszczy Białowieskiej? Czy wiecie, że połowa lasów gospodarczych Puszczy to wciąż lasy naturalne? Czy wiecie, że wilki i martwe drzewa wspierają naturalne odnowienie lasu? - pytają organizatorzy spotkania Akademii na Zrębie. 

Jak informuje Marianna Hoszowska, w sobotę 27 maja na terenie nadleśnictwa Hajnówka ponad 200 osób wzięło udział w akcji obywatelskiego nieposłuszeństwa wobec zamknięcia terenu Puszczy Białowieskiej dla mieszkańców i turystów. 31 maja wypowiedzieli się na ten temat radni Gminy Białowieża, przegłosowując 10 głosami za przy 2 wstrzymujących się (leśnicy) uchwałę wzywającą nadleśnictwa Hajnówka i Białowieża do zlikwidowania zakazów wstępu do lasu.

Zobacz również