Administracja celno-skarbowa szuka pracowników

20 etatów do wzięcia - do 16 stycznia w podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej. KAS jeszcze przez dwa tygodnie czeka na oferty kandydatów. Główne zadania? Najogólniej - praca na granicy, w Kuźnicy, Bobrownikach i Połowcach.

/fot. Podlaska KAS/

/fot. Podlaska KAS/

Kto ma szansę? Podstawowe wymagania, to: obywatelstwo polskie, odpowiedni do zajmowanego stanowiska stan zdrowia, co najmniej średnie wykształcenie, niekaralność za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystanie z pełni praw publicznych oraz nieposzlakowana opinia. Co ciekawe - skarbówka zwraca szczególną uwagę na przeszłość kandydatów. Od osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. wymaga oświadczenia dot. pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami.

Dokumenty dostarczyć należy do Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku, najpóźniej do 16 stycznia. Ich weryfikacja - to pierwszy krok. Kolejny etap rekrutacji, to test sprawności fizycznej, psychologiczny i test wiedzy dotyczący m.in. organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, w tym Służby Celno-Skarbowej, członkostwa RP w UE, aktualnych zagadnień społeczno-gospodarczych. Na koniec - rozmowa kwalifikacyjna. Więcej o rekrutacji - na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, w zakładce Ogłoszenia/Nabór/Oferty pracy i służby w KAS.

Czeka 20 etatów i praca na granicy w Kuźnicy, Bobrownikach i Połowcach. W praktyce, będzie to m.in. obsługa zgłoszeń celnych, kontrola celna podróżnych i towarów, obsługa urządzeń RTG do prześwietlania bagażu, wszczynanie postępowań o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Aktualnie w Krajowej Administracji Skarbowej w woj. podlaskim zatrudnione są 2.302 osoby, w tym 887 funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Źródło: Podlaska KAS

Zobacz również