90 lat szpitala w Choroszczy

90-lecie istnienia świętuje Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy. - Nie byłoby opieki psychiatrycznej w Choroszczy, gdyby nie praca oddanych ludzi, wielkich wizjonerów, twórców i budowniczych z ogromnym sercem i empatią - mówiła podczas skromnej z powodu pandemii dyrektor szpitala Ewa Zgiet.

Pamiątkowa tablica na 90-lecie szpitala /fot. M. Duchnowski UMWP/

Pamiątkowa tablica na 90-lecie szpitala /fot. M. Duchnowski UMWP/

- 90 lat temu widziano potrzebę funkcjonowania takiego szpitala. Taką potrzebę my również dzisiaj widzimy - podkreślił członek zarządu województwa Marek Malinowski.

- Nie byłoby opieki psychiatrycznej w Choroszczy, gdyby nie praca oddanych ludzi, wielkich wizjonerów, twórców i budowniczych z ogromnym sercem i empatią - mówiła dyrektor placówki. - To oni 90 lat temu uznali, chociaż były to bardzo trudne czasy, tuż po odzyskaniu niepodległości, że mieszkańcy północno-wschodniej Polski również zasługują na profesjonalną opiekę psychiatryczną.

Inicjatorem powstania szpitala w Choroszczy był płk dr Zygmunt Brodowicz, ówczesny naczelnik Wydziału Pracy i Opieki Społecznej w Urzędzie Wojewódzkim. Placówkę pod nazwą Białostocki Wojewódzki Szpital dla Psychicznie i Nerwowo Chorych udało się uruchomić w 1930 r. Siedzibą szpitala były budynki dawnej fabryki włókienniczej Moesów. Na początku przebywało tu 400 pacjentów. Placówka była też pionierem tzw. opieki domowej, w ramach której spokojni chorzy mieszkali u okolicznych rodzin. Rozwój szpitala brutalnie przerwała II wojna światowa. To wtedy zniszczone były jego zabudowania.

Dziś Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy to drugi co do wielkości szpital psychiatryczny w Polsce. Dysponuje 847 łóżkami, zatrudnia 912 pracowników, w tym 103 lekarzy, 267 pielęgniarek. Prowadzi 17 oddziałów, w tym 4 psychiatrii sądowej.

- Współczesność przynosi nam kolejne wyzwania. Zaburzeń i chorób psychicznych jest coraz więcej, a to wymaga ciągłej gotowości do niesienia pomocy wszystkim chorym - zaznaczyła dyrektor szpitala Ewa Zgiet.

Bogatą i niezwykłą historię szpitala dokumentują m.in. archiwalne fotografie, które zawisły na jego murach. Archiwalne fotografie znalazły się też w jubileuszowej publikacji "Wierni powołaniu" autorstwa Beaty Olesiewicz, Moniki Żmijewskiej i Eugeniusza Muszyca. Ukazane w niej zostały początki szpitala, sylwetki jego organizatorów i dyrektorów, pracowników i pacjentów.

Kanwą książki są m.in. archiwalne dokumenty. Te dotyczące założenia szpitala z okazji jubileuszu zostały przekazane do Archiwum Państwowego w Białymstoku. Wśród najcenniejszych dokumentów - karta ewidencyjna z 1942 r., pismo ówczesnego ministra zdrowia, które kierowało Zygmunta Brodowicza na emeryturę, czy prośba założyciela szpitala o przekazanie jego domu na użytek szpitala.

Jubileuszowe uroczystości zakończyły się odsłonięciem pamiątkowej tablicy ufundowanej przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

Szpital w Choroszczy jest jednostką podległą samorządowi województwa podlaskiego.

Zobacz również