9,7 mln zł dla osób chcących założyć własną firmę w Podlaskiem

Pożyczki finansowane będą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozwolą założyć co najmniej 172 nowe firmy w województwie podlaskim. Z pożyczek na założenie działalności gospodarczej mogą skorzystać osoby, które ukończyły 30 lat.

fot. pixabay

fot. pixabay

9,7 mln złotych- taka kwota wesprze mieszkańców województwa podlaskiego, którzy chcą założyć własną firmę. Z pożyczek będą mogły skorzystać osoby pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy, nieaktywne zawodowo) w wieku od 30. roku życia. Maksymalna wartość pożyczki wyniesie 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia - obecnie jest to 85 tys. zł., a okres spłaty nie może przekroczyć 7 lat. Przedsiębiorca będzie mógł wystąpić o roczną karencję w spłacie kapitału.

Pożyczki będą udzielane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, bez dodatkowych opłat i prowizji. Środki można przeznaczyć na bieżącą działalność, pokrycie kosztów zakupu towarów, niezbędnych urządzeń lub maszyn, a także przystosowanie lokalu, usługi księgowe lub inne cele, które pomogą w uruchomieniu własnego biznesu. Dokumentacja pożyczkowa zostanie udostępniona na stronie internetowej Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego po ogłoszeniu naboru wniosków.

Środki przekazane przez Bank Gospodarstwa Krajowego Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, pozwolą na stworzenie co najmniej 172 nowych firm, co przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości oraz do poprawy sytuacji na podlaskim rynku pracy. Fundusz pożyczkowy finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zobacz również