800 tys. euro na zagraniczne wyjazdy studentów

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła w czwartek (26 lipca) wyniki konkursu w ramach programu Mobilność edukacyjna: mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi w roku 2018. Najlepiej oceniony został wniosek Politechniki Białostockiej, uczelnia otrzymała najwyższe dofinansowanie - 800 tysięcy euro.

fot. Politechnika Białostocka

fot. Politechnika Białostocka

Dzięki dofinansowaniu, prawie 260 osób będzie mogło wyjechać na uczelnie partnerskie do krajów spoza Unii Europejskiej oraz przyjechać na szkolenia i zajęcia dydaktyczne na PB.

Program obejmuje zarówno studentów, jak i kadry uczelni. W sumie Politechnika Białostocka zaproponowała współpracę z uczelniami partnerskimi z 36 krajów. Największa liczba uczestników programu skorzystać będzie mogła z wymiany z Rosją i Serbią. 

Przy ocenie wniosku brano pod uwagę m.in. stopień wykorzystania funduszy w ubiegłych latach i doświadczenie przy realizowaniu tego typu projektów. Komisja konkursowa zwróciła także uwagę na bardzo dobrze scharakteryzowaną strategię umiędzynarodowienia Politechniki Białostockiej. Uczelnia zdobyła największą liczbę punktów, tym samym zdobywając najwyższe dofinansowanie. Wnioski złożyło w sumie 129 uczelni z całego kraju.

Zobacz również