80. rocznica utworzenia Armii Krajowej

Z okazji 80. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową, Instytut Pamięci Narodowej przygotował wiele przedsięwzięć upamiętniających tę największą podziemną armię Europy. Na placu przed Teatrem Dramatycznym, uroczyście otwarto wystawę o Armii Krajowej oraz gen. bryg. Władysławie Liniarskim "Mścisławie".

[fot. Paulina Górska/bia24]

[fot. Paulina Górska/bia24]

Dziś (14.02) mija 80 lat od utworzenia Armii Krajowej. Jej powstanie przyczyniło się do stworzenia jednolitej struktury wojskowej w okupowanym kraju, będącej reprezentantem prawowitego Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Armii Krajowej podporządkowały się inne organizacje konspiracyjne walczące o niepodległość Polski. Walka oddziałów Armii Krajowej z okupantem stanowiła ważny wkład w działania zbrojne aliantów przeciwko III Rzeszy.

Od rana w Białymstoku trwają uroczystości związane z 80-leciem powołania Armii Krajowej.

O godz. 10:00 marszałek Artur Kosicki złożył wieńce przed pomnikiem Armii Krajowej (ul. Kilińskiego), następnie pod tablicą umieszczoną na budynku kina Ton (ul. Rynek Kościuszki), a później pod tablicą upamiętniającą gen. bryg. Władysława Liniarskiego (ul. Liniarskiego).

Z kolei o godz. 11:00 na placu przed Teatrem Dramatycznym otwarto wystawę o Armii Krajowej oraz gen. bryg. Władysławie Liniarskim "Mścisławie".

Wystawa liczy 18 paneli, większość z nich zawiera informacje i przedstawia generała brygady Władysława Liniarskiego pseudonim "Mścisław". Ostatnie dwa panele ukazują Armię Krajową, jej historię oraz Armię Krajową w liczbach, obrazujących jak duża i ważna była to organizacja.

O godz. 12.00 odbyła się oficjalna uroczystość z udziałem wojska, kombatantów, władz miasta i regionu oraz mieszkańców. Miejsca pamięci związane z AK zostały udekorowane flagami narodowymi i miejskimi, zapłonęły przy nich znicze. Znicze pamięci zostały zapalone rano, m.in. przy pomniku Jadwigi Dziekońskiej ps. „Jadzia”, pomniku upamiętniającym postać Danuty Siedzikówny ps. „Inka", tablicy poświęconej ofiarom sowieckich i niemieckich okupantów z lat 1939/1956, tablicy poświęconej twórcom rządu i Wojska Polskiego.

Natomiast o godz. 12:45 marszałek Artur Kosicki wraz z dyrektor Podlaskiego Instytutu Kultury Barbarą Bojaryn-Kazberuk złożyli kwiaty przy tablicy pamiątkowej łączniczki Armii Krajowej Jadwigi Dziekońskiej ps. "Jadzia" (na placu przed Spodkami).

W obchody włączy się także Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki. Gmach instytucji w poniedziałkowy wieczór zostanie podświetlony barwami narodowymi.

Galeria

Zobacz również