72 numery "Gońca Krakowskiego" w zbiorach Muzeum Pamięci Sybiru

Nie tylko spisy ofiar, ale też informacje o ekshumacji, wywiady i analizy zbrodni. W zbiorach Muzeum Pamięci Sybiru znalazły się niezwykłe eksponaty. To 72 numery "Gońca Krakowskiego" z 1943 roku, w których publikowana była lista katyńska.

fot. Muzeum Pamięci Sybiru

fot. Muzeum Pamięci Sybiru

Pozostało już tylko kilka tygodni prac nad zasadniczą częścią wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru. Instytucja nadal pozyskuje eksponaty, które uzupełnią tematyczną opowieść dotyczącą rozległego zagadnienia, jakim jest Sybir, związanych z nim deportacji, wywózek czy dobrowolnych przesiedleń. Najnowszym, niezwykle cennym nabytkiem Muzeum, są 72 egzemplarze "Gońca Krakowskiego".

Dziennik zaprezentowano w symbolicznym czasie i miejscu, bowiem w roku, w którym przypada 80. Rocznica Zbrodni Katyńskiej, przed wejściem do poświęconego jej memoriału, w nowym gmachu Muzeum Pamięci Sybiru.

"Goniec Krakowski"

"Goniec Krakowski" był wydawany od 1939 do 1945 roku i kolportowany w dystrykcie krakowskim. Siedziba redakcji i drukarni mieściła się w Pałacu Prasy przy ulicy Wielopole 1 w Krakowie.

Pierwszy numer "Gońca" ukazał się 27 października 1939 roku w nakładzie 60 tys. egzemplarzy i liczył cztery strony. Jako jego wydawca figurowała Spółka Wydawnicza Goniec Krakowski, a jako redaktor naczelny Włodzimierz Długoszewski. Wkrótce podniesiono nakład dziennika. Niektóre numery ukazywały się w 65 tys., 75 tys. (w sobotę), a nawet 120 tys. egzemplarzy.

Paradoksalnie - mimo ogólnej pogardy - "Goniec" był powszechnie czytany. Tyle że na opak. Szczególnie poszukiwany był w przełomowych momentach wojny (atak Hitlera na ZSRS, klęska Niemców pod Stalingradem, lądowanie aliantów w Normandii), gdy starano się z propagandowego języka wyłowić jak najwięcej prawdziwych wiadomości. Takim momentem było też ogłoszenie przez Niemców informacji o odkryciu grobów katyńskich w 1943 roku. W gadzinówkach Generalnego Gubernatorstwa drukowano wtedy listę nazwisk rozstrzelanych przez Sowietów polskich oficerów, a mieszkańcy niemal wyrywali sobie egzemplarze z rąk.

"Memoriał Zbrodni Katyńskiej"

Poza budową wystawy na parterze i pierwszym piętrze, trwa również budowa "Memoriału Zbrodni Katyńskiej", który zwiedzający będą mogli oglądać w podziemiach Muzeum.

Temat Zbrodni Katyńskiej jest w działalności Muzeum niezwykle istotny, dlatego związana z nim ekspozycja będzie jednym z najbardziej poruszających elementów wystawy stałej. Ujrzymy tam tablice z nazwiskami ofiar. Znalazło się na nich 17 940 nazwisk. Są to wszystkie znane do dzisiaj ofiary Zbrodni Katyńskiej. W tej części muzealnej ekspozycji znalazły się również puste tablice, by upamiętnić nieznane ofiary, które spoczywają prawdopodobnie w Kuropatach koło Mińska - to ofiary z tzw. listy białoruskiej.

W Memoriale Zbrodni Katyńskiej będzie można zobaczyć także obraz Matki Boskiej Katyńskiej oraz sylwetkę polskiego oficera klęczącego w oczekiwaniu na śmiertelny strzał, złożoną z guzików z polskich mundurów - przedmiotu najczęściej wydobywanego z dołów katyńskich. 

fot. Muzeum Pamięci Sybiru

fot. Muzeum Pamięci Sybiru

Otwarcie Muzeum Pamięci Sybiru

Obecnie oprócz prac nad wystawą stałą, zespół Muzeum Pamięci Sybiru koordynuje prace związane z dostawą i montażem mebli oraz niezbędnego sprzętu. Wyposażane są magazyny i powierzchnie biurowe, a specjalistyczne urządzenia trafiają do pomieszczeń związanych z konserwacją eksponatów, czy sali multimedialnej. Aranżowany jest również sklep muzealny, przestrzeń kasowa i szatnie. Prowadzone są prace nad systemem rezerwacji i zakupu biletów. Wszystko po to, by już za niespełna rok - 17 września 2021 - pierwsi zwiedzający mogli przekroczyć próg Muzeum Pamięci Sybiru i zobaczyć gotową wystawę stałą.

Zobacz również