70. lecie trzeciego LO

Jest jedną z najstarszych szkół ponadpodstawowych w Białymstoku. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego obchodzi jubileusz 70-lecia istnienia.

/źródło: Wschodzący Białystok/

/źródło: Wschodzący Białystok/

Białostocka "trójka" to jedna z najbardziej znanych szkół w regionie. Od dziesięcioleci zajmuje czołowe miejsca w rankingach białostockich i podlaskich placówek. Szkoła współpracuje z białostockimi uczelniami, dzięki czemu realizowane są wspólne projekty edukacyjne. 

Oficjalne uroczystości odbyły się w siedzibie szkoły przy ul. Pałacowej. Wzięli w nich udział nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzicie oraz zaproszeni goście.

- Trzecie liceum to jedna z najlepszych szkół średnich w mieście, która kształci wspaniałych młodych ludzi i przygotowuje ich do dalszej ścieżki edukacyjnej. Siedemdziesiąt lat to piękne święto wszystkich, których połączyła ta szkoła: uczniów, nauczycieli pracowników administracji, dyrektorów - powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. - Szkoła to nie tylko wyniki egzaminów, to przede wszystkim odkrywanie talentów, marzeń i planów na przyszłość uczniów. Nie byłoby licznych sukcesów, gdyby nie ludzie, którzy pracowali i pracują na dobre imię szkoły. Życzę wszystkim, aby nauka i praca w trzecim liceum przyniosła jak najwięcej sukcesów w życiu.

Historia powstania szkoły sięga 1949 r., wtedy to powołano placówkę edukacyjną, łączącą szkołę podstawową z klasami licealnymi. Mieściła się ona przy ulicy Marchlewskiego (dziś - ul. Pałacowej). W roku szkolnym 1952/1953 w przyszłym III Liceum Ogólnokształcącym zorganizowano pierwszą maturę. Mury szkoły opuściło wówczas jedenaścioro absolwentów ze świadectwami dojrzałości.W 1967 roku szkołę ukończyło już tysiąc osób, a 70 proc. maturzystów dostawało się na wybrane przez siebie studia wyższe.

Zobacz również