7,4 mln zł na usługi społeczne w podlaskich gminach

Nowe kluby seniora, dodatkowe usługi w dziennych domach pomocy, mieszkania wspomagane – zarząd województwa przyznał dofinansowanie unijne na usługi społeczne.

[fot. Kamil Timoszuk/UMWP]

[fot. Kamil Timoszuk/UMWP]

– Naszym obowiązkiem, jako zarządu, jest troska o osoby chore, wymagające opieki, niesamodzielne, potrzebujące wsparcia. Dlatego zwiększyliśmy budżet na konkurs i dofinansowaliśmy kolejnych sześć projektów, które zapewnią lepszą jakość usług społecznych w podlaskich gminach – powiedział marszałek Artur Kosicki.

Gmina Ciechanowiec za 1,6 mln zł dotacji utworzy klub seniora w Czaje-Wólce i w Malcu, dwa mieszkania wspomagane oraz wypożyczalnię sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego.

Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat otrzyma 1,85 mln zł na otoczenie specjalistyczną opieką ok. 100 osób w Augustowie, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Przeszkoli również kadrę, zajmującą się pomocą społeczną.

Gmina Narewka dotację w wysokości 1,25 mln zł przeznaczy na działalność klubu seniora, dziennego domu pomocy oraz utworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego.

Gmina Siemiatycze również zadba o seniorów i za otrzymane dofinansowanie – 800 tys. zł – otworzy dla nich klub w miejscowości Wiercień Duży.

Natomiast gmina Orla rozwinie usługi opiekuńcze świadczone w dziennym domu pomocy. Wychowankowie zostaną również otoczeni opieką psychologa, fizjoterapeuty, skorzystają z warsztatów rozwijających zainteresowania. Dofinansowanie wyniesie 593 tys. zł.

A powiat hajnowski za 1,3 mln zł zaadaptuje i wyposaży mieszkania wspomagane, w których podopieczni, pod okiem trenerów, będą uczyć się samodzielności.

 

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Zobacz również