67 tys. osób w regionie otrzyma w tym tygodniu 14. emeryturę

W tym tygodniu ZUS wypłaci kolejne czternastki. Pojawią się one na kontach tych osób, których termin płatności świadczenia podstawowego przypada na 15. dzień miesiąca. W regionie tego dnia dodatkową wypłatę otrzyma 67 tys. osób na kwotę 155,2 mln zł. Licząc wszystkich uprawnionych, którzy otrzymali już 14. emeryturę (1. 5. 6. i 10 września), oraz tych, którzy otrzymają ją do 15 września, białostocki oddział ZUS wypłaci ponad 133,5 tys. czternastek, na łączną kwotę ok. 310,6 mln zł.

[Fot. ZUS]

[Fot. ZUS]

– Kolejne terminy wypłat to 20 i 25 września. Ostanie czternastki ZUS wypłaci pod koniec września osobom, pobierającym zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, których termin płatności świadczenia za wrzesień przypada na 1 października – wyjaśnia Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego. 

Czternastki wypłacane są z urzędu, nie trzeba składać żadnego wniosku. Otrzymają je osoby, które na 31 sierpnia miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych np. emerytury, renty, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy świadczenia rodzicielskiego Mama 4 plus. Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania oraz osoby z emeryturą, czy rentą  wyższą niż 5500 zł brutto.

Kwota otrzymanej czternastki uzależniona jest od wysokości już pobieranej emerytury czy renty. Pełną wartość, czyli 2650 zł brutto otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali dostaną czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Na przykład, jeżeli emerytura wynosi 3500 tys. zł  brutto, to dodatkowe świadczenie będzie o 600 zł mniejsze, czyli wyniesie 2050 zł brutto. Co ważne, aby prawo do dodatkowego świadczenia przysługiwało, musi ono wynosić co najmniej 50 zł. Oznacza to, że czternastkę otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 5500 zł brutto.

Osobom, które mają prawo do dwóch świadczeń z ZUS, będzie przysługiwała tylko jedna dodatkowa czternasta emerytura. Ta sama zasada obowiązuje, jeśli ktoś pobiera świadczenia emerytalno-rentowe z dwóch instytucji, na przykład z ZUS-u i KRUS-u. W tej sytuacji czternastkę wypłaci ZUS.

Źródło: ZUS

Zobacz również