51 najlepszych uczniów z regionu otrzymało stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce

Laureaci to uczniowie podlaskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Każdy z nich otrzyma stypendium w wysokości 4 tys. zł. Specjalne certyfikaty wręczali wicemarszałek Stanisław Derehajło i członkowie zarządu Wiesława Burnos i Marek Malinowski.

/foto. M. Duchnowski/UMWP/

/foto. M. Duchnowski/UMWP/

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznaje stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce od 2016 roku. To nagroda za codzienny trud oraz wybitne rezultaty - średnią ocen minimum 5,00 oraz zdobyte laury w zmaganiach konkursowych na szczeblach wojewódzkim, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym.

W tym roku ubiegających się o stypendium było 119 uczniów. Do nagrody rekomendowano 51 osób - najlepszych podlaskich uczniów w roku szkolnym 2018/2019.

- Musieliście spełnić ścisłe i bardzo wymagające kryteria, aby otrzymać to stypendium - gratulując laureatom podkreślał Marek Malinowski odpowiedzialny w zarządzie województwa m.in. za edukację. Marszałek Malinowski życzył też młodzieży podejmowania w przyszłości dobrych decyzji zawodowych. - Nie jest ważne jaki zawód się wykonuje, ważne aby być w nim fachowcem, aby dążyć do doskonałości - mówił.  

- Wytyczajcie sobie szlaki, którymi nikt wcześniej nie podążał - dodała marszałek Wiesława Burnos.

Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2018/2019 to 4 tys. zł. Stypendium obejmuje okres 10 miesięcy nauki w poprzednim roku szkolnym i wypłacane jest jednorazowo.

W tym roku najwięcej stypendiów przyznano uczniom z Białegostoku i powiatu białostockiego - otrzymały je 34 osoby - m.in. Michalina Anikiej i Magdalena Alifier z II Liceum Ogólnokształcącego.

- Pieniądze ze stypendium zamierzam przeznaczyć na zakup laptopa i materiałów potrzebnych do nauki - mówi Michalina, laureatka olimpiad i konkursów z języka angielskiego. Podobne plany ma Magdalena Alifier, która może się poszczycić średnią 6,0, ale też osiągnięciami w konkursach językowych (angielski, niemiecki i polski), a także biologicznych i geograficznych.

Stypendia otrzymało też czterech uczniów z Bielska Podlaskiego i powiatu bielskiego 4 osoby, dwie osoby z powiatu hajnowskiego i Hajnówki, czterech uczniów szkół łomżyńskich, trzy osoby z Wysokiego Mazowieckiego i cztery osoby z Suwałk i powiatu suwalskiego.

W uroczystej Gali wręczenia stypendiów za szczególne osiągnięcia w nauce wzięli również udział nauczyciele i opiekunowie laureatów, przedstawicielka Podlaskiego Kuratorium Oświaty Małgorzata Lipińska i radny wojewódzki, wiceprzewodniczący Komisji Edukacji Kultury Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Podlaskiego Igor Łukaszuk. Uroczystość uświetnił występ Julii Borowik uczestniczki The Voice Kids i stypendystki marszałka w dziedzinie artystycznej.

Źródło: Wrota Podlasia

Zobacz również