40 mln zł dla BCO. To ma poprawić jakość leczenia

Nowoczesny sprzęt, a co za tym idzie - nowoczesne metody leczenia. To ideał... Żeby go osiągnąć, potrzeba pieniędzy. Marszałek przypomina, że z budżetu województwa podlaskiego od 2018 roku przekazał Białostockiemu Centrum Onkologii blisko 40 mln zł.

Źródło: UMWP

Źródło: UMWP

W latach 2018-2020 z budżetu województwa na projekty realizowane przez BCO samorząd województwa podlaskiego przekazał blisko 40 mln zł. Z czego 13,5 mln to dotacje na zakup wysokiej klasy sprzętu medycznego, a 26 mln zł to dofinansowanie inwestycji. 

Marszałek Artur Kosicki zwraca uwagę, że Białostockie Centrum Onkologii (jednostka podległa samorządowi województwa) od dłuższego czasu realizuje zadania określone w niedawno ogłoszonej przez rząd Narodowej Strategii Onkologicznej.

Źródło: UMWP

- Szpital nie tylko wpisuje się w te zadania, ale wybiega do przodu, bo wiele działań ujętych w Strategii już zostało zrealizowanych, bądź są w trakcie realizacji - mówi marszałek.

Dzięki wsparciu z budżetu województwa Białostockie Centrum Onkologii zakupiło sprzęt medyczny najwyższej klasy, niezbędne oprogramowanie, realizuje też inwestycje takie jak Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych Kobiet - Breast Cancer Union, Zakład Diagnostyki Obrazowej czy utworzenie Centralnej Pracowni Leków Cytostatycznych.

Największym z projektów jest Breast Cancer Union.

Breast Cancer Unit jest wydzieloną jednostką Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, specjalizującą się w diagnozowaniu i leczeniu nowotworów piersi.

Terapia w ośrodkach Breast Units przynosi najlepsze efekty w postaci: najwyższego odsetka wyleczonych kobiet, najwyższego odsetka operacji oszczędzających pierś, a także lepszej jakości życia pacjentek. Dzięki sieci Breast Units u 10% kobiet leczonych na raka piersi można znacznie przedłużyć życie. Skraca się czas między diagnostyką a leczeniem.

Dr Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz, koordynator merytoryczny BCU wyjaśnia, że utworzenie Centrum jest koniecznością wynikającą z ogromnej ilością zachorowań na nowotwory i spowodowanych nią zgonów.

- BCU zapewnia opiekę kompleksową, skoordynowaną w czasie, zapewnia też najwyższej klasy specjalistów ? mówi dr Czartoryska-Arłukowicz.

Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych Kobiet ma być gotowe do 2023 r. 

Źródło: UMWP

Dzięki wsparciu z budżetu województwa przy BCO powstał też Zakład Diagnostyki Obrazowej Samorząd dofinansował nie tylko przebudowę i adaptacje budynków, ale również współfinansował zakup najwyższej klasy sprzętu - zakład został doposażony w cyfrowy mammograf z funkcją tomosyntezy i mammografii, stół do biopsji stereotaktycznej piersi z wyposażeniem, cyfrowy aparatu RTG ze stołem cyfrowym, system stereotaktycznej biopsji prostaty, aparat USG.

Dodatkowo w aparat do znieczuleń został doposażony Blok Operacyjny BCO.

Dr Wiktoria Waśkiewicz, kierownik zakładu diagnostyki obrazowej BCO podkreśla, że

jest to zupełnie inny poziom diagnostyki piersi. Sprzęt pozwolił podnieść jakość wykonywanych badań, ale także zwiększyć ich ilość. 

Źródło: UMWP

- W ciągu miesiąca wykonujemy ponad 600 badań rentgenowskich, ponad 1500 badań ultrasonograficznych. To o 170 więcej niż w poprzednim zakładzie diagnostyki obrazowej - mówi dr Waśkiewicz.

Kolejną inwestycją realizowaną przy wsparciu województwa jest utworzenie Nowoczesnej Centralnej Pracowni Leków Cytostatycznych.

Ten projekt jest w trakcie realizacji.

- Utworzenie centralnej pracowni leków cytostatyczny i modernizacja całej apteki pozwoli na uczestniczenie w bardzo innowacyjnych terapiach pacjenta onkologicznego, przede wszystkim w bezpiecznych terapiach ? podkreśla Magdalena Jabłońska-Pokoleńczuk, kierownik apteki szpitalnej.

Przygotowywanie leków, ich podawanie i wytwarzanie będzie odbywać się w warunkach bezpiecznych dla pacjenta, jak i dla personelu.

W ramach projektu, w pracowni powstaną też cztery nowe stanowiska pracy.

Zarząd województwa dofinansował powstanie Centrum Profilaktyki Onkologicznej

W ramach swojej działalności BCO postanowiło powołać jednostkę - Centrum Profilaktyki Onkologicznej (CPO), zajmującą się szeroko pojętą działalnością związaną z profilaktyką nowotworów, poprzez realizację i aktywny udział w programach badań przesiewowych, badań profilaktycznych, a także realizację Programów Polityki Zdrowotnej.

Jak podkreśla Magdalena Borkowska, celem Centrum jest edukacja.

- Przede wszystkim chcemy uświadamiać pacjentów tak, aby nie bał się choroby onkologicznej - mówi dyrektor BCO.

W ramach dotychczasowych działań z zakresu profilaktyki raka piersi opieką zostało objętych 4,5 tys. kobiet.

- Część tych projektów, to projekty mammograficzne. W ich ramach 1100 kobiet przystąpiło do badania piersi - informuje dyrektor Borkowska.

BCO realizuje też projekty współfinansowane z funduszy europejskich. Ich łączna wartość to 22 mln zł. Są to przedsięwzięcia dotowane zarówno ze środków centralnych, jak i z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zobacz również