35 lat Wydziału Ekonomii i Finansów UwB

Piękny jubileusz. Wydzial Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku świętuje swoje 35-lecie. W tym czasie wykształcił 10 tysięcy absolwentów. Obecnie studiuje tu prawie 1,5 tys. osób.

[fot. Uniwersytet w Białymstoku]

[fot. Uniwersytet w Białymstoku]

Siedzibą Wydziału Ekonomii i Finansów jest budynek usytuowany przy ulicy Warszawskiej 63, wzniesiony w latach 40-tych XIX w. W 1896 roku budynek kupił August Moes, właściciel fakryki sukna w Choroszczy, by 13 lat później przekazć go Towarzystwu Krzewienia Wiedzy Handlowej. Po drugiej wojnie światowej - budynek nadal pełnił funkcje oświatowe. Mieściło się tutaj m.in. liceum ekonomiczne.

Dziś Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku to cztery katedry oraz jedenaście zakładów. Łącznie zatrudnionych jest w nich 69 osób: 19 pracowników samodzielnych (w tym 5 z tytułem profesora), 31 adiunktów, 19 asystentów. Osiągnięcia naukowe oraz stały rozwój kadry zaowocowały przyznaniem w 1991 roku przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów Naukowych uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Wydział w 2002 roku uzyskał także uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. 

"Naszą wizytówką są studenci. Co roku kształcenie rozpoczyna kilkuset studentów z regionu i całego kraju. W roku akademickim 2021/2022 studiuje tutaj prawie półtora tysiąca osób na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Wydział prowadzi kształcenie na trzech kierunkach: ekonomia międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz kierunek ekonomiczno-prawny" - czytamy na stronie internetowej Uniwersytetu w Białymstoku.

Wydział posiada szeroką ofertę studiów podyplomowych: celno-podatkowa i logistyczna obsługa międzynarodowego obrotu towarowego, finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, studia menedżerskie, rachunkowość i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora publicznego, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, wycena i gospodarka nieruchomościami, bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych. Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w kilkunastu kołach naukowych, m.in. Kole Naukowym Ekonomii Eksperymentalnej, Ekonomii Międzynarodowej, Samorządu Terytorialnego, Przedsiębiorczości, Ekonomistów Turystyki, czy Kole Naukowym "Europrojekt".

Na obchody 35-lecia przygotowano jubileuszową konferencję. Można było usłyszeć nad czym obecnie pracują naukowcy. Był też tort i debata pt. "35 lat minęło". Wystąpił gość specjalny - Janina Bąk z prezentacją pod hasłem "Czy istnieje matematyczny wzór na szczęście".

Źródło: UwB

Zobacz również