280 mln kredytu - wczoraj zatwierdzone, dziś podpisane

Linia kredytowa na 280 mln zł. Wczoraj sejmik zgodził się wziąć taki kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy, dziś przedstawiciele banku są już w Białymstoku i podpisują z samorządowymi władzami województwa kontrakt na otwarcie tej linii kredytowej. Już w tym roku województwo chce wziąć 70 mln zł na wkład własny w inwestycjach drogowych.

Pieniądze z tego kredytu mają być przeznaczone przede wszystkim na wkłady własne samorządu w inwestycje drogowe i szpitalne. Jak podkreśla marszałek Jerzy Leszczyński, podpisana umowa pozwoli na sfinalizowanie wielu rozpoczętych inwestycji, zwłaszcza inwestycji drogowych. Choć w większości są one finansowane ze środków unijnych, to samorząd potrzebuje pieniędzy na wkłady własne. Pierwsza transza pieniędzy, około 70 mln. zł będzie wykorzystana jeszcze w tym roku. 

- Te fundusze przeznaczymy na konkretne inwestycje, to m.in. droga Kleosin - Markowszczyzna, gdzie udział własny województwa wynosi 22 mln zł i droga Białystok - Supraśl - w tym przypadku na wkład własny samorząd potrzebuje 32 mln. zł - mówił marszałek Leszczyński. - Planujemy też sfinalizować inne, najpilniejsze przedsięwzięcia zaplanowane na tę kadencję sejmiku województwa.

Bank Rozwoju Rady Europy reprezentował Gubernator Banku Rozwoju Rady Europy Rolf Wenzel. Podkreślił, że celem Banku jest finansowanie inicjatyw poprawiających jakość życia społeczności lokalnych, takich właśnie jak infrastruktura drogowa czy zdrowotna.

Jak mówi gubernator Rolf Wenzel, podlaskie jest szóstym województwem w kraju, które pozytywnie przeszło procedury zdolności finansowej i otrzymało limit kredytowy w BRRE. Bank współpracuje z naszym krajem od 20 lat.

- Dostajemy możliwość korzystania z pożyczki na preferencyjnych warunkach i warto podkreślić, że otwarcie linii kredytowej nie jest zobowiązaniem do zaciągnięcia kwoty 280 mln zł właśnie w tej chwili. Jest to możliwość sfinansowania naszych przedsięwzięć dotyczących infrastruktury zdrowotnej i drogowej do kwoty 280 mln - podkreśla wicemarszałek Anna Naszkiewicz.  

Plusy oferty BRRE to okres kredytowania na 20 lat, czego nie mógł zaproponować żaden bank z Polski, okres karencji - 5 lat, co oznacza, że dopiero po pięciu latach od zaciągnięcia kredytu województwo zacznie spłacać zobowiązania (nie licząc odsetek), koszty kredytu są obecnie najniższe na rynku, a sam kredyt zostanie zaciągnięty w złotówkach. 

Maksymalna kwota kredytu zaciągnięta w jednym roku wynosi 140 mln zł. Umowa została podpisana na trzy lata.

Więcej informacji w naszej relacji wideo. Zapraszamy do oglądania.

Zobacz również