28 milionów dla przedsiębiorstw

Zarząd Województwa przyznał blisko 28 mln złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 51 firmom, które prowadzą działalność w gminach, położonych na obszarach Natura 2000. Dzięki tym dotacjom powstanie 271 miejsc pracy w regionie.

/BIA24/

/BIA24/

Przedsiębiorstwa te wzięły udział w konkursie, ogłoszonym wiosną tego roku, z działania 1.5 (Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000). Warunkiem była realizacja projektów na terenie gmin województwa podlaskiego, w których udział powierzchni obszarów Natura 2000 jest wyższy od średniej unijnej (tj. 18,12 proc.)

Wartość wybranych projektów wyniosła 75,4 mln zł. Dofinansowanie firmy przeznaczą na inwestycje, m.in. na nowe maszyny, linie produkcyjne wraz z oprogramowaniem, wprowadzenie nowych produktów i usług. Są to przedsiębiorstwa z różnorodnych branż, zajmujące się m.in. produkcją wyrobów z drewna, obróbką metali, robotami budowlanymi, prowadzące usługi związane ze zdrowiem, fizjoterapią, turystyką, leśnictwem, działalnością gastronomiczną.

27 projektów pochodzi z powiatu białostockiego, 5 z suwalskiego, 4 z hajnowskiego, po 2 - z łomżyńskiego, sokólskiego, monieckiego i augustowskiego, po jednym z bielskiego, sejneńskiego.

Kolejny konkurs z tego działania zostanie przeprowadzony w marcu 2019 roku.

Główny cel działania 1.5 to wzrost poziomu zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000. Na tych obszarach wspierana powinna być każda działalność gospodarcza wpisująca się w koncepcję "zielonej gospodarki", która będzie tworzyć miejsca pracy i powiększać dochód lokalnej społeczności.

Zobacz również