2 mln zł w konkursie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach

Nabór wniosków w konkursie rozpocznie się 24 stycznia i potrwa do 28 lutego. Decyzję w tej sprawie podjął podczas piątkowego (21 stycznia) posiedzenia Zarząd Województwa Podlaskiego.

[fot. Piotr Babulewicz/wrotapodlasia.pl]

[fot. Piotr Babulewicz/wrotapodlasia.pl]

Zabytek musi być wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Podlaskiego. O pieniądze może się starać każdy, kto jest właścicielem lub posiadaczem zabytku. Może je przeznaczyć na szereg prac, m. in. na: sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich; przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych; wykonanie dokumentacji konserwatorskiej; opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich; wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego; sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz.

Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów z budżetu samorządu województwa wynosi 2 mln zł.

Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, nabór wniosków będzie prowadzony za pośrednictwem generatora witkac.pl. Potwierdzenie wypełnionego wniosku należy dostarczyć lub przesłać do Biura Dziedzictwa Narodowego UMWP.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 85 66 54 510 lub 85 66 54 858.

Zobacz również