18 mln zł na usługi opiekuńcze i mieszkania chronione w Podlaskiem

Więcej pieniędzy zostanie przeznaczonych na opiekę na osobami chorymi i będącymi w trudnej sytuacji życiowej. Zarząd województwa podlaskiego na dzisiejszym (9.12) posiedzeniu, zwiększył o 8,5 mln zł budżet unijnego konkursu na te cele.

18 mln zł na usługi opiekuńcze, mieszkania chronione i placówki opiekuńczo-wychowawcze [fot. pixabay.com]

18 mln zł na usługi opiekuńcze, mieszkania chronione i placówki opiekuńczo-wychowawcze [fot. pixabay.com]

- Naszym obowiązkiem, jako zarządu województwa, jest dbanie o dobro osób potrzebujących: rodzin w trudnej sytuacji, dzieci opuszczających placówki opiekuńcze czy osób z niepełnosprawnościami. To bezdyskusyjne. Taka jest nasza powinność jako polityków i samorządowców - powiedział marszałek Artur Kosicki. 

W konkursie można było zgłosić projekty na wsparcie z funduszy europejskich m.in.: rozwoju usług opiekuńczych i asystenckich, likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, tworzenia wypożyczalni sprzętu wspomagającego (zwiększającego samodzielność osób) i sprzętu pielęgnacyjnego czy przewóz osób z niepełnosprawnościami do miejsc pracy lub ośrodka wsparcia. Możliwe było także uzyskanie dofinansowania na pomoc rodzinom, osobom i instytucjom, sprawującym pieczę zastępczą. Wsparcie mogło być przeznaczone na tworzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych czy usamodzielnianie się podopiecznych. Ponadto dotacja przysługiwała na tworzenie miejsc pobytu w mieszkaniach chronionych lub wspomaganych oraz na wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, takich jak np. teleopieka, nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Nabór został ogłoszony w zeszłym roku. Dotychczasowy budżet konkursu pozwolił na dofinansowanie czterech projektów. Jego zwiększenie umożliwi wsparcie większej liczby przedsięwzięć.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Zobacz również