16 Dni Przeciwko Przemocy

Od 25 listopada trwają międzynarodowe obchody 16. Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet. Akcja po raz pierwszy została zainicjowana w 1991 roku przez Centrum na rzecz Globalnego Przywództwa Kobiet.

www.podlaska.policja.gov.pl

www.podlaska.policja.gov.pl

Cel akcji to przede wszystkim wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć. Obchody zakończą się 10 grudnia, w dniu kiedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Data jest znacząca, ma podkreślać, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka.

Aby przemoc wobec kobiet zniknęła należy budować świadomość ludzi, wzmocnić lokalne struktury przeciwdziałające przemocy wobec kobiet, budować powiązania między lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy oraz tworzyć narzędzia nacisku na rządy, w celu wyegzekwowania wywiązania się władz z deklaracji powstrzymywania przemocy.

Zobacz również